Определяне на съседни ъгли

Един ъгъл е геометрична фигура, която се формира с два лъча, които споделят един и същ връх като начало. Съседни , от друга страна, е прилагателно, което отговаря на това, което се намира до нещо.

Прилежащите ъгли са тези, които споделят едната страна и върха , докато другите две страни са срещуположните надясно . Тази дефиниция ни позволява да заключим, че съседните ъгли също са съседни или последователни ъгли (тъй като те имат една и съща страна и един и същ връх) и допълнителни ъгли (сумата на двата резултата е 180 ° , т.е. плосък ъгъл ).

Важно е да се отбележи, че не всички източници на тази тема зачитат изискването двата общия ъгъл да са общо 180 °; в много геометрични текстове понятието за съседни ъгли се дефинира като всяка двойка, която има едната страна и върхът общо, без да е необходимо те да бъдат допълнителни. Поради тази причина, преди да се консултира информация за него, е необходимо да се идентифицира конвенцията, на която отговаря, за да се избегнат противоречия или липса на последователност.

Други свойства на съседните ъгли са, че техните косинуси имат една и съща стойност , въпреки че са обратни признаци, т.е. тяхната абсолютна стойност е една и съща; например, ако вземем два съседни ъгъла, един от 120 ° и един от 60 °, косинусът на първия е равен на този на втория, умножен по -1. Гърдите на тези ъгли, от друга страна, са едни и същи.

Косинусът е понятие, принадлежащо към тригонометрията, и се отнася до съотношението между съседния крак на остър ъгъл, който е част от правоъгълен триъгълник и неговата хипотенуза; С други думи, можем да кажем, че косинусът на ъгъла а е равен на делението на съседния му крак със стойността на хипотенузата. Трябва да се отбележи, че резултатът не се променя според характеристиките на правилния триъгълник, а по-скоро е функция на ъгъла, както е посочено от теоремата на Талес .

От друга страна е синусът , функция на тригонометрията, която се състои в разделяне на противоположния крак под ъгъл, определен от хипотенузата му.

Ако ъгъл от 44 ° е разположен до ъгъл от 136 ° , с който споделя една страна и връх, можем да кажем, че той е съседен ъгъл ( 44 ° + 136 ° = 180 ° ). Тази квалификация засяга и двата ъгъла, без да пречи на развитието на други класификации. Ъгълът от 44 ° , освен че е съседен на другия, е остър ъгъл . Ъгълът от 136 ° , от друга страна, е съседен на този остър ъгъл, но в същото време е тъп ъгъл .

Две прави ъгли ( 90 ° всяка) могат също да бъдат съседни ъгли. Изискването е винаги едно и също: те трябва да споделят връх и едната страна, а другите две страни трябва да са противоположни оси. Ако добавим и двата съседни прави ъгъла, резултатът ще бъде плосък ъгъл ( 180 ° ).

Както и при много други класификации в областта на математиката , понятието за съседни ъгли може да бъде приложено към много различни проблеми. След като идентифицираме вида ъгъл, пред който сме, следващата стъпка е да използваме надежден източник, за да проучим всички негови познати свойства и да оценим неговата полезност за нашия проект.

Можем да кажем, че не винаги двата ъгъла, необходими за да се даде живот на тази концепция, присъстват изрично , но често започваме от едно и си представяме другия за достъп до тези свойства , ако това отваря вратата към нови решения . С други думи, ние не трябва да забравяме, че това са понятия, които се раждат от наблюдение и теоретизация, които ни позволяват да формираме реалността за нашите нужди.

border=0

Търсете друго определение