Определение за конкордат

За да разберем напълно смисъла на термина "конкордат", на първо място е необходимо да открием неговия етимологичен произход. В този случай можем да покажем, че това е дума, която идва от латински, точно от cultismo "condordatum", което може да се преведе буквално като "това, което е съгласувано в хармония". Тази латинска дума произлиза от глагола "concordare", който е резултат от сумата от два ясно разграничени елемента:
- Префиксът "с", което означава "заедно".
- Съществото "cor, cordis", което е синоним на "сърцето".

Конкордат е споразумение между държава и Светия престол, което се върти около църковните въпроси .

Трябва да се отбележи, че църковното е свързано с Църквата . Светият престол , от своя страна, говори за правителството на римокатолическата апостолска църква , която се намира в град Ватикана . Конкордатът, следователно, е споразумение, подписано от властите на една държава и лидерите на гореспоменатата Църква.

Конкордатът на правно равнище е еквивалентен на международните договори . Тези споразумения служат за регулиране на връзките между Светия престол и останалите държави във всичко, свързано с въпроси от общ интерес.

Повечето страни са установили някакъв конкордат със Светия престол . Някои конкордати са много стари, с няколковековна история, докато други са много по-нови.

Конкордатът от Болоня , например, е пакт, подписан от папа Лъв X и крал Франсис I от 1516 година . Споменатото споразумение установява, че френският монарх има право на десятъка на духовенството и че папата има властта да се разпорежда с тези приходи, които католическата църква е получила на френската територия , наред с други въпроси.

През 1753 г., крал Фернандо VI от Испания и папа Бенедикт XIV създават конкордат, подписан в Рим . Алиансът беше предложен да финализира конфликтите, свързани с т.нар. Патронато Регио .

С Испания обаче имаше друг конкордат. През 1953 г. това беше годината, която означаваше края на разрива между страната и Светия престол, който се състоя по време на Втората република поради светската политика, която правителството предприе.

След Гражданската война и установяването на диктатурата на Франсиско Франко, той се преструва, че има конкордат с гореспоменатия Светия престол. Не беше лесно, защото имаше много срещи и срещи до постигането на абсолютно съгласие. По този начин на 27 август 1953 г. бе подписан конкордатът, в който бяха събрани аспекти като тези:
- Държавата е поела ангажимент да поеме разходите за дейността на Църквата.
-Франко имаше възможността да участва в назначаването на епископи чрез така нареченото право на представяне.
- Сред привилегиите, които Църквата събираше, бяха някои като данъчно освобождаване за църковни блага и дейности.

По-близо във времето , през 1986 г. , Боливия създава конкордат със Светия престол, свързан с религиозната помощ, предоставяна на членовете на националната полиция и въоръжените сили на страната.

border=0

Търсете друго определение