Определяне на едновременни вектори

Векторът е концепция с няколко приложения. В този случай ние се интересуваме от неговото значение в областта на физиката , което показва, че векторът е величина, определена от нейната стойност, значение, посока и точка на приложение. Паралелно , от друга страна, е това, което се съгласува (тоест, което се събира или съвпада с нещо друго).

Векторите могат да се класифицират по различен начин според техните характеристики . Едновременните вектори се наричат ​​онези, които пресичат една и съща точка . Защото, когато преминават през споменатата точка, те водят до създаване на ъгъл, съпътстващите вектори също се наричат ​​ъглови вектори.

Да предположим, че два хеликоптера излитат от една и съща точка . Един от самолетите е насочен на изток, а другият на запад. И двата хеликоптера правят обиколка, която може да бъде представена с вектор; с една и съща точка на приложение, те са едновременни вектори.

Вземете случая на архитект, който рисува прозореца на една стая. В равнината , за да представлява прозореца, направете правоъгълник с четири вектора: A , B , C и D. Според горното можем да кажем, че A и B , B и C , C и D , и D и A са едновременни вектори, тъй като те се пресичат. Обратно, А и С не са едновременни вектори, нито са В и D.

Един от аспектите, които правят векторите толкова специфични в областта на физиката, е, че те не само представляват изолирана стойност, но и съчетават дължина с ориентация , и именно благодарение на това те са толкова многофункционални инструменти, с толкова много приложения в различни полета.

Както може да се заключи от предишните параграфи, векторите могат да се използват както в двуизмерни, така и в триизмерни пространства, а в последния ги намираме най-често: представените по-горе примери показват случай в три измерения (хеликоптери) и друг на две. (прозореца)

Използвайки гореспоменатата гъвкавост на векторите и техните многобройни области на приложение, нека помислим за пример, който допълва предишните две. В този случай те няма да представляват движението на превозно средство или серия от изтеглени сегменти, за да се намери подходящ дизайн: те ще бъдат две или повече въжета, които издърпват предмет от същата точка.

Ако вържем въже около тежка кутия и оставим двата края да излязат от възела, можем да споделим теглото му с друг човек, тъй като всеки един ще може да издърпа един от тях. В този случай едновременните вектори ясно ни показват понятието за добавяне на вектор, тъй като въпреки че има две различни ориентации и сили, кутията ще се движи само в една посока .

Във второто изображение може да се види, че от една и съща отправна точка на двата едновременни вектора, изчертани в червено, възниква трета, едновременно с двете, което показва посоката, в която обектът, свързан с въжето и издърпан от двама души, ще се движи.

Формулата за изчисляване стойността на този нов вектор също се намира в изображението: просто добавете съответните компоненти .

За да се представи графично сумата, е възможно да се използва метода на успоредника : той се състои от изтегляне на две линии, всяка от които е успоредна на един от векторите и преминава през другия край, така че при пресичане те се пресичат в точка, която служи за затворете фигурата. Тази точка ще бъде краят на новия вектор.

Отвъд конкурентните вектори, други класове вектори са единичните вектори , колинеарните вектори , копланарните вектори , паралелните вектори и противоположните вектори .

border=0

Търсете друго определение