Определение на социалната програма

Програмата може да бъде списък с теми, планиране, напредък на нещо или проект. Социалното , от друга страна, е прилагателното, което квалифицира това, което е свързано с обществото (общността на хората, които поддържат взаимодействия и споделят култура).

Може да се каже, че една социална програма е инициатива, насочена към подобряване на условията на живот на населението. Разбира се, че такава програма е ориентирана към цялото общество или поне към един важен сектор, който все още не е изпълнил определени потребности.

Повечето социални програми се разработват от държавата , която отговаря за нуждите на всички хора. По този начин правителството може да въведе планове за гарантиране на достъп до образование, кампании за превенция на здравето или инициативи за борба с недохранването на децата.

В този случай има много и разнообразни социални програми, които в момента са валидни в градове по света. Така например те са насърчавани от тези, свързани с жилищата, така че всеки гражданин може да има достойни, дори и тези, които се отнасят до образованието.

Именно важната стойност на тези програми означава, че политическите партии, когато присъстват на избори, поставят специален акцент върху представянето на предложенията си в това отношение. Така например в Испания това са основните аспекти, които се открояват в социалните програми на различните формации:
-PP: цялостен план за подкрепа на семействата, план за приобщаване, за да се сложи край на детската бедност ...
-PSOE: социално и политическо споразумение за образование в Испания, местен здравен план, банки за време и банки за солидарност ...
- Ние можем: безплатни детски градини, реактивиране на закона за зависимост, специфичен план за подпомагане на жертвите на насилие, основано на пола ...
- Граждани: увеличаване на размера на обезщетенията за социално осигуряване на дете, аванси в персонализирани услуги за грижа и близост за възрастни хора или хора в ситуации на зависимост ...
- Обединени левици: демократизация на културата и комуникацията, реформа на механизмите за пряко участие на гражданите ...

Поради неефективността на държавата , гражданското общество често насърчава собствените си социални програми чрез неправителствени организации и различни видове асоциации.

Да предположим, че властите на един град възнамеряват да намалят честотата на социално предаваните болести в общността. За да се сведат до минимум възможностите за зараза, те насърчават социална програма, която се състои в свободното доставяне на презервативи и в осъществяването на публични разговори, чрез които различни специалисти обясняват на хората как този вид заболявания могат да бъдат предотвратени.

Друг пример за социална програма е, когато НПО разпределя семената на селското население с ниски доходи и преподава безплатни курсове за преподаване как да се отглеждат храни.

В допълнение към всичко това, трябва да подчертаем, че различни компании също изпълняват свои собствени социални програми. Сред тях са например банките, които инвестират част от икономическия си потенциал в разработването на конкретни действия за нуждаещите се в области като образованието.

border=0

Търсете друго определение