Определение на ДНК

ДНК е акроним, който съответства на дезоксирибонуклеиновата киселина : биополимерът, в който се съхраняват данните за синтеза на протеини и който съставлява генетичния материал, който клетките имат.

Може да се каже, че ДНК представя генетичната информация, използвана от живите същества, за да функционира. Тази нуклеинова киселина също така позволява данните да се предават чрез наследяване .

ДНК обикновено се сравнява с код , тъй като действа като ръководство с инструкциите за изграждане на останалите компоненти на клетките. Всеки ДНК сегмент, който съдържа тези данни, се нарича ген .

Като биополимер, ДНК е съставена от множество прости единици, които са свързани един с друг, образувайки верига. Различните елементи, които съставляват ДНК, са нуклеотидите , образувани на свой ред от фосфатна група , азотна база и захар .

Нуклеотидите се различават един от друг съгласно азотната основа, която може да бъде гуанин , цитозин , тимин или аденин . Според начина, по който тези бази са подредени в ДНК веригата , се извършва кодирането на генетичните данни.

Използването на данните, които съдържат ДНК, изисква информацията да бъде копирана първо в рибонуклеиновата киселина ( РНК ). Копирането е известно като транскрипция. Молекулите на РНК се анализират в ядрото на клетките и след това се напуска цитоплазмата за използване.

Научните изследвания на ДНК позволяват развитието на медицинските лечения и модифицирането на микроорганизмите, наред с много други въпроси.

Има няколко вида заболявания, свързани с ДНК. Това са така наречените генетични заболявания , т.е. тези, които възникват в резултат на някаква ДНК промяна. По принцип те не се срещат, защото са придобили родителски характеристики, т.е. те не са свързани с гените на родителите.

В рамките на тази група можем да намерим следното:

* моногенни заболявания : са тези, които възникват поради различни промени или мутации на ДНК само в един ген;

* полигенни заболявания : те се появяват в резултат на мутации в повече от един ген, обикновено от няколко хромозоми, в комбинация с различни фактори на околната среда;

* Хромозомни заболявания : възникват в резултат на определени промени в хромозомите. Един от най-известните на популярното ниво е синдромът на Даун , характеризиращ се с наличието на копие на повече хромозома 21;

* митохондриални заболявания : тези нарушения се генерират, когато митохондриалната ДНК претърпи промяна и може да предизвика проблеми в различни части на тялото, тъй като митохондриите на човешкото тяло имат собствена ДНК. В този случай, само жените могат да прехвърлят болести.

Едно от най-често срещаните генетични заболявания е кистозната фиброза , която обикновено засяга особено белите индивиди. Най-общо казано, тя се характеризира с отсъствието на определен протеин и от невъзможността на организма да ограничи баланса на хлорида. Сред симптомите му са белодробни инфекции и репродуктивни нарушения. Една от нейните особености е, че тя се осъществява само когато двамата родители са носители .

От друга страна е болестта на Хънтингтън (която обикновено се появява само с неговия акроним, EH ). Принуждава клетките на централната нервна система и мозъка да се дегенерират , с ужасни последици, като затруднения при преглъщане, неспособност да се контролират движенията на тялото, промени в поведението, загуба на паметта и трудности при поддържане на баланса и изразяване ,

Мускулната дистрофия на Дюшен е друга болест, свързана с ДНК. Обикновено тя се проявява преди 6-годишна възраст и се характеризира с мускулна слабост и умора, първо в краката и след това в останалата част на тялото , докато остави засегнатия проснат в инвалидна количка в началото на тяхното юношеството.

border=0

Търсете друго определение