Определение на здравните услуги

Услугата е актът и ефектът от служенето . Понятието се отнася до дейността, която се състои в извършването на определено действие, за да се удовлетвори необходимостта . Като цяло услугите включват предлагане на нещо, което не е материално, за разлика от продуктите, които са материални блага.

Идеята за здравето , от друга страна, е свързана с физическото и психологическото благополучие на човека. Когато човек е в добро здраве, тялото ви може да изпълнява функциите си нормално и психиката ви не показва промени.

Следователно здравните услуги са тези ползи, които осигуряват здравеопазването . Може да се каже, че артикулацията на тези услуги представлява система от внимание, насочена към поддържането , възстановяването и насърчаването на здравето на хората .

Важно е да се има предвид, че здравните услуги не разглеждат само диагностиката и лечението на заболявания или разстройства. Те също така обхващат всичко, свързано с превенцията на болести и разпространението на това, което помага за развитието на здравословен живот .

Повечето страни имат публични и частни здравни услуги . Обществените здравни услуги се управляват и финансират от държавата , а частните здравни услуги се предоставят чрез компании, които са за печалба.

В случая с Испания не само държавата отговаря за "контрола" на здравните услуги в много аспекти, но и правителствата на всяка от автономните им общности имат най-прякото управление на тях. и следователно трябва да гарантира, че гражданите имат най-високо качество за тяхното благосъстояние.

Например в Андалусия има Андалуска здравна служба, зависима от Министерството на здравеопазването, която отговаря, наред с много други неща, да гарантира, че тези здравни заведения са на разположение на гражданите възможно най-пълно и предлагат грижи. уместно.

По-специално, той продължава да управлява, контролира и разглежда ситуациите в центровете за първична медицинска помощ, болниците, центровете за кръвопреливане, темата за трансплантациите, всички свързани с психичното здраве грижи ...

През последните години икономическата криза доведе до това, че много страни предпочетоха значителни съкращения в общественото здравеопазване. Това обстоятелство, за което много граждани са излезли на улицата, за да демонстрират против тези мерки, тъй като считат, че тези услуги и общественото здраве като цяло са необходими и много изгодни. По-конкретно, те установяват, че тя гарантира медицинска помощ на всички хора, независимо от икономическите ресурси, с които разполагат, и че предлага дълъг списък от специалности, така че всеки гражданин, който го изисква, може да бъде специално посетен от съответния лекар.

Болници , клиники и санаториуми са някои от институциите, в които се предоставят здравни услуги. Сред специалистите, работещи в този сектор, е възможно да се споменат лекари, медицински сестри и фармацевти.

border=0

Търсете друго определение