border=0


Bladeren op letters
paviljoen

Pachamama

geduld

patiënt

pacifisme

verpakking

Paco

verbond

lijden

vader

peetvader

volkstelling

PAE

paella

heidens

Ik zal betalen

Webpagina

betaling

Pai

land

Ontwikkeld land

Opkomend land

Perifeer land

landschap

Natuurlijk landschap

landscaping

civiel

vogel

page

schop

woord

Scherpe woorden

trefwoorden

Afgeleide woorden

Serieuze woorden

Homofone woorden

Homonieme woorden

Stop woorden

paleis

gehemelte

paladijn

hefboom

smakelijkheid

paltsgraaf

doos

Palenque

paleoanthropology

paleobotánica

palaeografie

palaeolithisch

palaeontologie

Palestra

lapmiddel

bleek

palindroom

pallet

palm

Medaillewinnaars

schreeuwend

Palmboom

Palm flexie

palmtop

stok

duif

popcorn

tastbaar

hartkloppingen

avocado

malaria

hooimold

palustre

pampa

brood

huismiddeltje

bakkerij

luier

Pan-Amerikaans

banier

alvleesklier

pandemisch

knik

tamboerijn

bende

Pandora

lofrede

paneel

Configuratiescherm

Zonnepaneel

Panfilo

brochure

Pangea

pangender

pangenesis

paniek

broodbereiding

doek

praal

panopticon

panorama

Risicovooruitzichten

pannenkoek

pansexual

panspermia

scherm

Touch screen

broek

moeras

pantheïsme

pantheon

panter

pantograaf

pantomime

kalf

hoofddoek

pens

paus

papier

behang

Prullenbak

papil

papyrus

dikhuidige

gelijkenis

parachute

paradigma

paradox

parastatale

spullen

parafilie

paraffine

parafraseren

parafraseren

paraplu

paradijs

Belastingparadijs

plaats

Natuurlijke site

parallel

parallellogram

paralinguïstische

verlamming

Hersenverlamming

Gezichtsverlamming

paramagnetisme

paramedisch

parameter

paramilitair

heide

vergelijking

paranoia

paranormaal

paragliding

borstwering

paraplegie

parapsychologie

Bliksemafleider

parasympathische

parasíntesis

parasitisme

parasiet

parasitologie

paratext

plot

Parcero

lap

part

Parco

bruin

wand

Celwand

paar

parenchym

ouderlijk

parenterale

verhouding

haakje

paresthesie

paria

pariteit

bloedverwant

pariëtale

Bevallen

Paritarias

parkinson

Parkour

parlementarisme

parlement

kletskous

pratend

babbelen

arresteren

parodie

verwant woord

paronomasia

hevige aanval

ooglid

park

Ecologisch park

Industriepark

Nationaal park

Natuurpark

Technologiepark

Themapark

paragraaf

Tentoonstellingsparagraaf

Verhalende paragraaf

vadermoord

rooster

parochie

spaarzaamheid

part

parthenogenesis

tussenschot

deelname

deeltje

Subatomair deeltje

partij

Politieke partij

geboorte

kleuterschool

zuigeling

passeren

passacaglia

laatste

Verleden ononderbroken

Historisch verleden

Voltooid deelwoord

Vooruitstrevend verleden

Verleden eenvoudig

passage

passagier

trapleuning

balaclava

traineeship

paspoort

loopplank

hobby

pascal

Pasen

passeren

Borst pass

Pass in basketbal

Voetbal pass

Schouder over

rit

passible

hal

passie

passiva

Huidige verplichtingen

stap

Overweg

Dubbele stap

Grensovergang

Verdubbelde stap

Basketbal stappen

satire

wachtwoord

pasta

tandpasta

taart

Patisserie

pasteurisatie

nabootsing

tablet

weiland

weide

herder

pastorale

weiland

Patagonië

pummel

aardappel

schop

patent

paternalisme

vaderschap

zielig

galg

glans

het schaatsen

scooter

speelplaats

eend

pathogenie

pathologie

pathologisch

vaderland

patriarchaat

Patricios

erfgoed

sponsoring

patroon

beschermheilige

Board of Trustees

patrouilleren

geleidelijk

verpaupering

Heel arm

pauze

patroon

waterkoker

bestrating

pauw

branie

vrezen

Pax

clown

vrede

PC

PCI

PDF

tol

voetganger

voetganger

potpourri

parfumbrander

zonde

pectorals

verduistering

geldelijk

pedagogie

Kritieke pedagogiek

Kinderpedagogiek

Sociale pedagogie

pedagoog

pedant

voetstuk

voetganger

pediatrie

pediculosis

pedicures

order

stamboom

steenachtig

Pedrusco

steel

lijm

Pegasus

kam

Bontjas

kalken

sport

gevecht

pop

film

gevaar

Gevaar voor uitsterven

vacht

haar

bal

rot

tin

pruik

Gevuld dier

kappers

bekken

PEMEX

boete

rots

Doodstraf

bosje

straf-

boete

rots

Penca

twistziek

in afwachting van

pendrive

slinger

penicilline

peneplane

schiereiland

penny

strafinrichting

berouwvol

rots

het denken

Abstract denken

Autonoom denken

Wetenschappelijk denken

Complex denken

Creatief denken

Kritisch denken

Uiteenlopend denken

Lateraal denken

Logisch denken

Magisch denken

Wiskundig denken

Subjectief denken

pensioen

vijfhoek

personeel

Pentateuch

vijfkamp

Pinksteren

pentose

voorlaatste

penumbra

armoede

hulppersoneel

pioen

slechter

komkommer

peptide

small

peer

Percanta

percentiel

perceptie

Sociale perceptie

Visuele perceptie

percussie

verlies

verloren

vergiffenis

laatste

bederfelijk

omkomen

pelgrim

eeuwigdurend

gebiedend

perestrojka

luiheid

perfectie

perfectible

perfect

verraad

profiel

Gebruikersprofiel

Bodemprofiel

boren

prestatie

parfum

perfusie

perkament

pergeñar

pergola

hartzakje

expertise

parkiet

omtrek

perifeer

omschrijving

Perigonal

knop

perimeter

Buikomtrek

Hoofdomtrek

perinatale

mallemolen

krant

journalistiek

periodisering

periode

beenvlies

peripeteia

Periplus

handomdraai

periscoop

peristaltiek

bedreven

buikvliesontsteking

Periurbano

schadelijk

schade

meineed

parel

blijvend

doorlatend

toegeeflijk

vergunning

ruilhandel

permutatie

verderfelijk

pin

brengen de nacht

maar

Perogrullo

peronisme

peroratie

peroxide

peroxisoom

loodrecht

plegen

eeuwig

verwarring

perreo

hond

Perzisch

vervolging

volharding

Persignación

volharding

persoon

karakter

personeel

persoonlijkheid

Juridische status

verpersoonlijking

perspectief

Gender perspectief

scherpzinnig

overredingskracht

lidmaatschap

relevantie

ik omgord

verstoring

verdraaiing

pervivir

nachtmerrie

zwaar

verdriet

Pésaj

rouwbeklag

wegen

gewichten

visvangst

vis

kribbe

pessimisme

gewicht

Atoomgewicht

Lichaamsgewicht

Soortelijk gewicht

Molecuulgewicht

lijkschouwing

wimper

pest

pesticide

petabyte

sigarettenkoker

bloemblad

Plunjezak

petechiae

petitie

Petiso

Petit

Petit Four

verzoek-

steenachtig

verstening

rotstekeningen

petrografie

olie

leer der gesteenten

petrochemie

kribbig

petunia

kleinerend

vis

hoef

PH

phishing

PHP

phubbing

vroom

Piaget

piano

kudde

BBP

steek

gemeen

piek

pictograph

geïllustreerd

voet

footer

vroomheid

steen

huid

been

part

flater

pygmalion

kleurstof

dwerg

belofte

pyjama

batterij

pijler

pilates

pil

zwembad

Pili

deugniet

pylorus

stapel

piloot

waardeloos

cayenne

peper

Pimpollo

pin

ananas

galerij

hoogtepunt

vurenhout

pinata

Pinball

Kwast

keukenjongen

ping

pinguïn

Pijnboom

pinocitosis

rondsel

Pinterest

pittoreske

schilderij

Abstract schilderij

Rock schilderij

Pinza

pyogenic

luizen

Piola

pionier

pijpleiding

pipet

wrok

groep posters

piramide

piraat

zeeroof

koorts

piriform

pyrimidine

Pyreneeën

pyriet

tephra

pyromaniacal

pyrometer

vleierij

maagzuur

pyrotechniek

pyrrhic

presse-papier

gebruikelijke tenure

Visteelt

Zwembad

Vis

Pisco

appartement

Bioklimatische vloer

Thermische vloer

gluren

spoor

pistache

stamper

geweer

zuiger

Pita

Pitbull

Pythia

pituco

pituto

spil

pixel

leisteen

schoolbord

knijpen

pizza

PKa

PKb

PKW

plaat

moederbord

Netwerkbord

Videobord

moederbord

Tektonische platen

placebo

nageboorte

genoegen

Plafondlamp

pest

plagiaat

pesticide

plan

Actieplan

Noodplan

Accountplan

Ontwikkelingsplan

Studieplan

Bedrijfsplan

Werkplan

Levensplan

Nationaal ontwikkelingsplan

Operationeel plan

Sociaal plan

ijzer

plankton

planning

Educatieve planning

Strategische planning

Financiële planning

planeet

Dwergplaneet

planetoid

vlakte

planning

loonlijst

planimetry

planisfeer

vliegtuig

Cartesiaans vliegtuig

Algemeen plan

Hellend vlak

plant

plantage

Industriële installaties

Geneeskrachtige planten

Sierplanten

Vaste planten

Vaatplanten

benaderen

campus

sjabloon

plaquette

plasma

plasmide

plasmodesma

kneedbaarheid

plastic

plastide

zilver

platform

Continentale plank

Virtueel platform

orkest

platwormen

praten

platina

gerecht

platonisch

aannemelijk

Speel winkel

strand

naäpering

Playón

plein

term

Vaste termijn

Klein vierkantje

PLC

vloed

plebs

burger

volksstemming

vouw

plooi

gebed

Pleistoceen

pleitesía

rechtsgeding

volkomen

Volle maan

gevolmachtigde

overvloed

vol

Volledige werkgelegenheid

pleocitosis

pleomorfismo

pleonasme

glasplaat

overvloed

oververzadigd

borstvlies

plexus

plejade

Pliego

plooi

plyometrics

loodgieterswerk

leiden

plot

plotter

Plug and play

plugin

veer

gevederte

naar beneden

pluralisme

meercellig

multiculturele

Pluricurso

plurinationale

Plurívoco

meerwaarde

plutocratie

plutonium

pluviale

Regenmeter

PMI

PMO

PNG

PNL

PNT

bevolking

Actieve bevolking

armoede

zwijnenstal

strotregen

bit

snoeien

sluitstuk

podcast

macht

Koopkracht

Constituerende macht

Uitvoerende tak

Kieskracht

rechterlijke macht

Wetgevende tak

Morele kracht

Gemeentelijke macht

Openbare macht

podium

likdoornsnijden

pedometer

gedicht

poëzie

dichter

Pogo

poker

leggings

polair

polariteit

polarisatie

pool

katrol

controverse

stuifmeel

polyamorie

veelmannerij

Poliarquía

polycarbonaat

polycentrische

politie

Zwarte politie

polychroom

Sportcentrum

veelvlakken

polyester

polystyreen

polyethyleen

veelzijdige

polyphagia

polyfonie

Polifuncional

veelwijverij

polygynie

taalkundige

veelhoek

Concave veelhoek

Convexe veelhoek

Frequentie polygoon

Verpletterde veelhoek

Onregelmatige veelhoek

Regelmatige veelhoek

mot

polymerase

polymeren

Polimodal

polymorfisme

Polynesië

bestuiving

polynoom

ik hijs

polypeptide

polypnoea

poliepen

Polis

polysacchariden

polysemie

polisémico

veellettergrepig

polysyndeton

polytechnische

polytheïsme

politiek

Economisch beleid

Educatief beleid

Fiscaal beleid

Openbare orde

Politicoloog

polyurethaan

polyvalent

Verzekering

verstekeling

Pollera

ik pollerudo

kip

pool

Magnetische pool

ik Pololo

poltergeist

vervuiling

poeder

pommade

pomarola

grapefruit

praal

hoogdravend

jukbeen

poncho

weging

presentatie

westen

hogepriester

Ponzoña

knal

POP3

achtersteven

populair

populisme

potpourri

porselein

Porseleinen tegel

percentage

veranda

varkens

deel

bedelmonnik

eigenzinnig

porfyrie

Porfiriato

poriferans

detail

porno

porie

porositeit

kivietsboon

omdat

vuiligheid

cheerleaders

jekker

Porrón

draagbaarheid

porten

voorzijde

carrier

portefeuille

Bewijsportfolio

Investeringsportefeuille

Portfolio van diensten

Digitaal portfolio

portaal

Mechanisch potlood

glijbaan

klembord

Vliegtuighouder

Fotolijstjes

portable

woordvoerder

houding

porteño

veelbetekenend

doel

porter

veranda

gate

Portulano

toekomst

herberg

coasters

postscriptum

pose

bezit

bezittelijk

postfordism

postuniversitair

mogelijkheid

positie

Absolute positie

Anatomische positie

Astronomische positie

Geografische positie

Relatieve positie

Sociale positie

positivisme

positief

positron

postmodernisme

POSnet

posologie

postpaid

postpartum

uitstellen

Pospretérito

post

post

post-

post

poster

uitstel

nageslacht

later

postuniversitair

hekje

postimpressionisme

vals

postulaat

postulant

nagelaten

houding

Lichaamshouding

Posvanguardismo

Na verkoop

Posverdad

Potabilización

drinkbaar

potage

potamology

potas

kalium

macht

Aerobe kracht

Anaërobe kracht

Mechanische kracht

Spierkracht

versterking

potentieel

Actiepotentieel

Elektrisch potentieel

Potestad

paddock

Potrillo

Colt

Potus

Power point

goed

PPM

praktijk

Onderwijspraktijk

Beroepspraktijk

Sociale praktijk

Lichamelijke oefeningen

Culturele praktijken

Taalpraktijken

weide

Prado

zakelijkheid

praline

praxis

preadolescence

preambule

Vooraankondiging

prebiotische

Precambrium

vooraf laden

wisselvalligheid

Jobonzekerheid

voorzichtigheid

voorzichtig

precedent

voorschrift

leermeester

waardevol

zegel

prijs

Verkoopprijs

klif

neerslag

nauwkeurigheid

ik preclaro

Preclásico

uitsluiting

Precolombino

vooroordeel

heraut

voorbewust

Precordillera

vroeg

prequel

inleidend

roofzuchtig

voorganger

voorspelbaar

preset

voorbeschikt

voorafbepaalde

gezegde

Mondelinge prediking

voorspelling

Predictivo

favoriet

eigenschap

aanleg

overheersen

overheersing

superioriteit

voorschoolse

prewriting

reeds bestaande

geprefabriceerde

inleiding

prefeasibility

prefect

prefectuur

voorkeur

voorvoegsel

preformism

preformulatie

pregnancia

street cry

pregorexia

undergraduate

vraag

Lastige vraag

Retorische vraag

prehispanic

prehistorie

voorafbeelding

Preimposición

preindustrial

voorinschrijving

preinvestment

vooroordeel

prioriteit

prelatuur

voorafgaand

voorspel

vroeg

met voorbedachten rade

premix

prijs

premisse

premie

voorgevoel

haast

prenataal

kledingstuk

pers

Hydraulische pers

bezorgdheid

preoperatieve

Prepaga

voorbereiding

Fysieke voorbereiding

bereid

Middelbare school

ik antepartum

overwegend

voorzetsel

overwicht

voorrecht

dam

voorteken

verziendheid

presbyter

Doe zonder

voorschrijven

voorschrift

ik prescriptieve

Presea

aanwezigheid

presentatie

aanwezig

Aanwezig continu

Perfect aanwezig

Present eenvoudig

presenteïsme

behoud

conserverend

presidentialism

president

presidio

Voorzitten

druk

Absolute druk

Bloeddruk

Atmosferische druk

Hydrostatische druk

Osmotische druk

Bloeddruk

gevangene

Politieke gevangene

ik presocrático

voordeel

lening

Banklening

Hypothecaire lening

Persoonlijke lening

lener

promptheid

Handigheid

prestige

presto

Pronk met

verwaandheid

vermoedens

verwaand

budget

Uitgavenbudget

Inkomen budget

Productie budget

Participatief budget

Openbaar budget

onder druk

Confectie-

pretendent

vordering

verleden tijd

Verleden onvolmaakt

Perfect aanwezig

verontschuldiging

praetor

overwicht

misdadiger

het voorkomen

Gezondheid preventie

Risicopreventie

Criminaliteitspreventie

Primaire preventie

Secundaire preventie

Tertiaire preventie

voorzien

voorgaand

voorzienbare

prognose

Sociale zekerheid

Sociale zekerheid

voorzien

priapisme

premie

Risicopremie

Prima gezicht

voorrang

primair

primaat

voorjaar

Eerste wereld

voorgrond

Eerste triumviraat

Vroege jeugd

Eerste bestuur

Eerste persoon

eerste

EHBO

nieuwigheid

oer-

primitief

neef

eerstgeboren

netheid

oer-

prinses

hoofd-

prins

beginsel

Werkzame stof

Archimedes-principe

Vuur start

Traagheidsbeginsel

Legaliteitsbeginsel

Pascal principe

Redelijkheidsbeginsel

Ethisch principe

Boekhoudprincipes

priori

prioriteit

gevangenis

Preventieve gevangenis

prisma

kijker

Pristina

Privacy

ontbering

privaat

privatisering

privilege

boog

proactiviteit

waarschijnlijkheid

Voorwaardelijke kans

Frequentie waarschijnlijkheid

Subjectieve waarschijnlijkheid

proeftijd

Reageerbuis

eerlijkheid

probiotische

probleem

Milieuproblemen

Leerproblemen

Onderzoeksproblemen

Economische problemen

Wiskundige problemen

Sociale problemen

Ik probeer het

procarionte

prokaryote

ontuchtig

bron

gaan

procédé

Administratieve procedure

Procer

bewerker

Tekstverwerker

Informatieverwerking

Mechanische verwerking

processie

procédé

Communicatief proces

Boekhoudproces

Leerproces

Productieproces

Educatief proces

IT-proces

Strafzaak

Sociaal proces

Technisch proces

Cognitieve processen

Endogene processen

Exogene processen

Industriële processen

Chemische processen

procycliciteit

proclamatie

Proclive

uitstel

voortplanting

Procureur-generaal

zoeken

voorteken

verkwister

productie

produktiviteit

product

Cartesiaans product

Bruto binnenlands product

Technologisch product

Eindproduct

Toeristisch product

Opmerkelijke producten

Chemische producten

voorwoord

prestatie

ontheiliging

profaan

profase

profetie

volslagen

belijden

beroep

professioneel

professionalisering

faculteit

profeet

bedreven

profylaxe

proforma

vluchteling

diepte

verdieping

overvloedig

voorvader

progesteron

prognathie

prognoses

programma

Applicatie programma

Radioshow

Gezondheidsprogramma

Werk programma

Educatief programma

Computer programma

Bron programma

Sociaal programma

programmering

Lineaire programmering

progressie

Rekenkundige progressie

Geometrische progressie

vooruitgang

verboden

prolactine

verzakking

nakomelingen

prolegomenon

prolepsis

proletariaat

proliferatie

vruchtbaar

wijdlopig

proloog

>

gemiddelde

Gewogen gemiddelde

belofte

vooraanstaand

vermenging

belovend

VEELBELOVENDE

promotie

Gezondheidspromotie

Verkooppromotie

Toeristische promotie

kaap

afkondigen

pronatie

voornaamwoorden

Demonstratieve voornaamwoorden

Persoonlijke voornaamwoorden

Bezittelijke voornaamwoorden

Relatieve voornaamwoorden

prognose

weldra

Prontuario

uitspraak

uitspreken

verspreiding

propaganda

propaan

Propedéutica

neiging

verzoenen

eigenschap

Associatieve eigendom

Commutatief eigendom

Verdelende eigendom

Fysieke eigendom

Horizontale eigenschap

Intensief eigendom

Prive eigendom

Publieke eigendom

Chemische eigenschap

Sociaal eigendom

verhouding

Gulden snede

evenredige

voorstel

Wiskundige propositie

doel

voorstel

Pedagogisch voorstel

pleitbezorger

voortstuwing

Pro rata

verrekening

uitbreiding

proza

prozaïsch

toneel

verbod

het najagen

proselitisme

prosodie

prosodische

prospectie

Prospectiva

prospectus

welvaart

prostaat

bordeel

losbandigheid

prostituée

voorvechter

bescherming

protectionisme

protectoraat

eiwit

prothese

Tandprothese

protest

Protestant

protist

protocol

Communicatie protocol

Onderzoeksprotocol

Netwerk protocol

Zakelijk protocol

proton

protoplasma

prototype

protozoön

uitpuilende

uitwas

uitsteeksel

leverancier

verschaffen

spreekwoord

voorzienigheid

provincie

provinciaal

voorziening

voorlopig

voorlopig

voorzien

brengen

projectie

Cartografische projectie

Conische projectie

Financiële projectie

Orthogonale projectie

Sociale projectie

project

Architecturaal project

Wetenschappelijk project

Gemeenschapsproject

Investeringsproject

Onderzoeksproject

Life project

Educatief project

Haalbaar project

Nationaal project

Sociaal project

Technisch project

Technologisch project

omzichtigheid

test

Hypothesetest

Tracktest

Expert test

Piloottest

Psychologische test

Psychometrische test

pruritus

pseudo

pseudoartrose

pseudowetenschap

pseudocode

Pseudomonas

pseudowoord

pseudopodia

psychasthenie

psychoanalyse

psychobiologie

psychedelische

psychodrama

Psychoactieve drug

psychofysische

psychogenetische

psychologie

Wetenschappelijke psychologie

Klinische psychologie

Sportpsychologie

Ontwikkelingspsychologie

Onderwijspsychologie

Evolutionaire psychologie

Experimentele psychologie

Forensische psychologie

Industriële psychologie

Kinderpsychologie

Juridische psychologie

Beroepspsychologie

Organisatiepsychologie

Sociale psychologie

psychometrie

Psychomotorische vaardigheden

psychopathologie

Psychopedagogiek

psicoprofilaxis

psychose

psychosomatisch

psychotherapie

psicotrópico

ziel

psychiatrie

psychisch

psoriasis

plectrum

puberteit

reclame

Valse reclame

publiek

Doelgroep

goed - off

bescheidenheid

mensen

Inheemse bevolking

bridge

Waterstofbrug

Internationale brug

Puericultura

kinderachtig

kraambed

port

Zeehaven

Parallelle poort

Seriële poort

USB-poort

aarding

post

Job positie

bokser

conflict

bod

netheid

duim

gepolijst

long

longontsteking

pulp

octopus

Pulsion

pols

Arteriële pols

Muzikale pols

wemelen

vergruizing

poema

puna

dolk

prikken

Punga

strafbaar

punker

vuist

tip

punten

schoor

plukken

scherpschutterkunst

wijzer

pointillisme

punctilio

punt

Kardinaal punt

Kritisch punt

Toepassing

Vriespunt

Kookpunt

Balanspunt

Verdwijnpunt

Smeltpunt

Referentiepunt

Dauwpunt

Verkooppunt

Oogpunt

Decimale punt

Geometrie punt

Percentage punt

Punt en uit elkaar

Periode en gevolgd

Collineaire punten

partituur

nauwgezetheid

prikken

els

pop

pupil

afdeling

School bureau

puree

zuiverheid

zuivering

vagevuur

zuivering

taalzuiveraar

Puritein

pus

kleinmoedig

puistje

verrotting

puzzel

PVC

sme