Дефиниция на съцветие

Етимологията на съцветието ни отвежда до латинската дума inflorescens , която от своя страна произлиза от съцветие (което може да се преведе като "покриване на цветя" ). Концепцията се използва в областта на ботаниката, за да се напомни за подреждането на цветята в растението .

Припомнете си, че едно растение е автотрофно живо същество, което няма капацитет на локомотива. Цветята , от друга страна, са пъпки, съставени от цветни листа: те са репродуктивни структури, които произвеждат семена.

Съцветието е разпределението на цветята в края на стъблото или клоните. Има едноцветни съцветия (наричани едноцветни съцветия ) и други с две или повече цветя ( съцветия плюрифлора ).

В случаите на едноцветни съцветия, те могат да бъдат аксиларни съцветия или крайни съцветия . Съцветията на Pluriflora се различават между прости и съставни (според съществуването, или не, на обща ос ) и между цимозите или затворените (които имат определен растеж) и клъстерите или отворените (неопределен растеж).

Специалните съцветия , от друга страна, са редки. При този вид съцветие разклонението на флоралната ос не показва конкретен модел .

Накратко, съцветието може да се разбира като система, която има главна ос, наречена гръбнака , която обикновено носи прицветници (специални информационни листове); в мишниците на прицветниците се появяват цветята. Рахисът, от своя страна, е свързан със стъблото на растението от дръжката ; педикюр , междувременно, държи всяко цвете.

border=0

Търсете друго определение