Определение на аксиалната симетрия

Симетрия , концепция, извлечена от латинската симетрия , се отнася до съответствието, което се записва между позицията, формата и размера на компонентите на едно цяло. Аксиалното , от друга страна, е свързано с оста (частта, която действа като опора за нещо и която в определени контексти позволява на определен обект да се върти).

Тя е известна като аксиална симетрия на симетрията, която съществува около една ос, когато съвкупността от полуплоскостите, които са взети от определен бисектър, показват същите характеристики.

За да се определи дали има аксиална симетрия, се счита, че точките, които принадлежат на една фигура, съвпадат с точките, които са част от друга фигура, като за оста на симетрията (една линия). По този начин аксиалната симетрия приема явление, подобно на това, което се случва, когато огледалото отразява изображение.

При аксиалната симетрия симетричните фигури имат хомоложни точки : точка А на фигура е хомоложна на точка А ' на другата фигура; точка В на фигура е хомоложна на точка В ' на другата фигура; и т.н. Разстоянието, което съществува между различните точки, които принадлежат на първоначалната фигура, от друга страна, е идентично с разстоянието между точките, които са в въпросната симетрична фигура.

Важно е да се спомене, че понятието за аксиална симетрия е полезно в областта на физиката . Когато се започне от данни с аксиална симетрия, решението за някои неизвестни също има аксиална симетрия, функция, която прави възможно да се намалят променливите на проблема.

Как да се направи аксиална симетрия на многоъгълник?

Докато фундаменталната теория на аксиалната симетрия не е особено сложна, винаги е удобно да се придобият знания за практиката, да се усвоят по-ефективно. В този конкретен случай ние имаме предимството на неговата съвместимост с рисунката, нещо, което повечето хора могат да направят с известна лекота. Затова сега ще видим поредица от стъпки, за да получим симетрична фигура на друга.

На първо място е необходимо да се начертае фигура и да се определят точките, които го съставят . За този пример ще се основаваме на многоъгълник от четири върха (A, B, C и D), въпреки че стъпките работят за всеки друг случай. След като проследи полигона и правилно определи неговите върхове , най-важната стъпка пристига: установяване на положението и ориентацията на оста на симетрия.

Въпреки че в най-простите примери сме свикнали да виждаме осите на аксиалната симетрия перпендикулярна на земята, които ни предлагат една цифра до друга, е необходимо да се подчертае, че ъгълът на тази ос е безразличен. За да разберем това, можем да си помислим, че оста е огледало, което искаме да използваме, за да отразяваме един обект: няма значение дали го поставяме пред, зад или до него, нито ако го завъртим, тъй като винаги ще свърши успешно работата си. , Всъщност, осът може да премине през една от точките на първоначалната фигура, ако искаме резултат, в който и двете да бъдат докоснати.

След като начертаем оста на аксиална симетрия, можем да започнем да проследяваме точките на новата фигура. За да направим това, трябва да измерим разстоянието на всеки от първоначалните върхове и оста, през линия, перпендикулярна на нея, и след това да преминем на същото разстояние до другата страна на оста, докато намерим хомоложното положение . Тъй като нашата цифра има само четири точки, това е сравнително проста задача.

Имайки четирите върхове хомоложни, които ще наричаме A ', B', C 'и D', е необходимо само да се проследи всяка от съответните страни.

border=0

Търсете друго определение