border=0

Definitie van etnologie

Etnologie is een wetenschap die een nauwe band onderhoudt met etnografie . Hoewel etnografie verantwoordelijk is voor het maken van een beschrijving van culturen, vertrekt etnologie van deze gegevens als leidraad voor de vergelijkende analyse van culturele uitingen en hun oorsprong .

Wat etnologie doet, is een systematische studie van culturen ontwikkelen en deze vervolgens vergelijken, op zoek naar verbanden en dissidenten. Onder de door etnologen onderzochte kwesties zijn religieuze rituelen , gezinsstructuren , economische praktijken en politieke organisatie .

Met hun vergelijkingen laat etnologie ons weten hoe ze op elkaar lijken en hoe verschillende manieren van handelen en denken verschillen van verschillende etnische groepen , zowel in het heden als in het verleden. Vanwege zijn kenmerken zijn er denkers die beweren dat etnologie in werkelijkheid een discipline is die deel uitmaakt van het vakgebied van de antropologie : wetenschap gericht op de sociale, culturele en biologische kenmerken van de mens.

Het is be>samenleving en de link tussen mens en natuur mogelijk maakt. Elk individu, als sociaal wezen, leert deze praktijken in context. Etnologie is toegewijd aan het vergelijken van deze processen en hun manifestaties door middel van taal, kleding, gereedschap, kunst, enz.

Momenteel zijn er verschillende etnologische musea die verschillende culturele gewoonten onthullen door middel van opnames, foto's en objecten. Etnologie draagt ​​op deze manier bij aan de kennis van andere levensvormen.

referenties

Auteur: Julián Pérez Porto. Gepubliceerd: 2019.
boombeachhacks.org: Definitie van etnologie (/etnologia/)

Zoek een andere definitie