Дефиниране на habeas данни

Той е известен като Habeas Data към правния ресурс, който е на разположение на всеки човек, който позволява достъп до банка с информация или запис на данни, която включва информационни справки за себе си. Субектът има право да изиска тази част или всички данни да бъдат коригирани в случай, че те генерират някакъв вид щети или че са погрешни.

Данните на Habeas са регламентирани от законодателството на много държави и се предвиждат в регламенти за защита на личните данни. Аржентина , Испания и Уругвай , наред с други държави, имат контролни органи, които контролират управлението на такава информация от своите граждани, извършвана от частни компании и публични институции.

Следователно Habeas Data е гаранция за адекватното третиране на лична информация, която е под знанието на трети страни. Това позволява да се предотвратят злоупотреби и да се поправят неволни грешки при администрирането и публикуването на тези данни.

С други думи, правилно е всички граждани, които са защитени в равнището на юрисдикция, да знаят, актуализират и променят информацията, която се разкрива за тях в различните банки с данни или в архивите на публични или частни организации.

Този правен ресурс обикновено е много важен по отношение на финансовата информация . Данните на Habeas дават възможност на човек да знае собствената си кредитна история и да знае на кого е предоставена информацията. Субектът може също така да изиска след изтичане на срока на информацията да бъдат заличени всички негативни детайли от неговата кредитна история, за да се даде пример за ситуация, която обикновено се случва на практика.

Ресурсът на Habeas Data също е бил използван от публични фигури като модели и актриси, които изискват премахването на имената им в интернет търсачките, които свързват тези данни с порнографско съдържание.

Рискови централи

Концепция, свързана с тази на Habeas Data, е тази на центровете на риска ; така се нарича на определени организми, които предлагат услуга, която събира информация в база данни за всеки един от клиентите си, което позволява достъп до специфичното разпространение, което се прави за тях и е в състояние да си сътрудничи в тяхна полза, ако те разпространяват данни, които не са достоверна или всякакъв вид информация, която те не са разрешили.

Рисковите центрове могат да се присъединяват както към юридически, така и към физически лица, като им е позволено не само да получават достъп до цялата им събрана информация, но и да актуализират или коригират всички данни, които се съдържат в базата данни на кредитния регистър.

От друга страна, трябва да се отбележи, че в докладите, изготвени от кредитните бюра, се записва цялата информация, свързана с финансовата или търговската дейност на участващите лица, като тези доклади трябва винаги да са в тяхната цялост .

Що се отнася до актуализирането на информацията, намерена в базите данни, ще дадем пример за по-добро разбиране. Ако длъжникът е актуален със задължението си в неизпълнение, лицето, с което е разрешило такова икономическо прекратяване, трябва да информира кредитното бюро и това автоматично отразява реалността на клиента; горната ситуация обаче не трябва да се заличава от базата данни.

Това означава, че кредитните бюра имат задължението да водят актуализиран доклад за хората, така че никой клиент да не бъде класифициран като просрочен, ако вече е бил актуализиран с дълговете си.

border=0

Търсете друго определение