Определение на лекарството

Гръцката дума phármakon произхожда от латинската pharmăcum , пряк етимологичен предшественик на термина наркотици . Според речника на Кралската испанска академия ( РАЕ ), лекарството е синоним на лекарство : вещество, което се използва за превенция, облекчение или излекуване на заболяване и за възстановяване на последиците от него .

Лекарството е синтетичен или естествен материал, който поради своите свойства може да предизвика функционален или анатомичен ефект в живо същество . Компонентът, който има токсични или фармакологични свойства, се нарича активно вещество.

Химичният състав на лекарствата е известен точно, така че те могат да бъдат точно дозирани за постигане на желаните ефекти. Това позволява да се разберат какви физиологични или функционални промени ще настъпят в организма след като е определен неговият прием.

Санитарните органи на дадена нация разрешават само комерсиализацията и разпространението на дадено лекарство, когато има достатъчно проучвания и проучвания за неговото въздействие при голям брой индивиди. По този начин възможността, че резултатът е неблагоприятен, е сведена до минимум.

Отвъд това, което РАЕ посочва в речника си, в областта на фармацията понятието лекарство обикновено се използва за обозначаване на продукт, при който едно или повече лекарства (с активни съставки) се комбинират с вещества, които не са активни на фармакологично ниво ( ексципиенти ). Помощните вещества помагат за производството, съхраняването, транспортирането и разпределението на лекарства, въпреки че ефектите се произвеждат изключително от активните съставки на лекарствата.

Парацетамол е пример за лекарство. В този случай лекарството се използва за облекчаване на болката (то е аналгетично) и за борба с треска (има антипиретични свойства).

border=0

Търсете друго определение