Определяне на точката на кипене

Точката на кипене обикновено се дефинира като момент, в който настъпва промяната на състоянието на вещество, което преминава от течно към газообразно . Понятието, по-специално, се отнася до температурата, която предизвиква налягането на парите на течността да бъде равно на налягането на парите на въпросната среда.

С други думи, точката на кипене се отнася до температурата, при която кипи течност , която е свързана със специфичните свойства на течността, а не с нейното количество. Важно е да се отбележи, че след като течността се вари (и кипи), температурата не се променя.

Температурата на материята е свързана с кинетичната енергия на нейните молекули. Обикновено няколко молекули могат да нарушат повърхностното напрежение: обаче, след като температурата на кипене е достигната, ентропията се увеличава и частиците се разрушават.

Вземете случая с вода . Точката на кипене на H2O е 100 градуса по Целзий . Това означава, че можем да поставяме вода на стайна температура (например 20 градуса) в кана и да поставяме контейнера в огъня. Водата в този момент ще бъде в течно състояние.

С нарастването на температурата обаче, повърхностното напрежение ще започне да се променя. Така, когато достигне 100 градуса, водата ще достигне точката на кипене и ще започне да кипи, като стане газообразно. Както е споменато в предходните параграфи, няма значение дали в каната има половин литър, един литър или три литра вода: точката на кипене винаги ще бъде 100 градуса.

Особено в случая с водата, познаването и предвиждането на точката на кипене е от основно значение за неговото използване в кулинарното поле, тъй като, въпреки че за някои рецепти е необходимо да го заври, тази точка може да разруши други, които изискват само използването на вода. гореща вода

Според навиците на всеки човек, инфузиите могат да се приготвят и с варена, и с гореща вода; докато някои твърдят, че първият вариант разваля част от вкуса и свойствата на билките, други не си позволяват да премахнат водата преди точката на кипене, поради страх, че тя не е абсолютно свободна от микроби и бактерии .

В най-бедните региони на света едно от най-опасните заболявания е холерата и има неуморни кампании за неговото предотвратяване, които включват обучение на общността по въпроси, свързани с хигиената и обработката на храни . Тъй като водата е един от ключовите елементи в разпространението на бактерията Vibrio Cholerae , която причинява холера, много от предпазните мерки сочат за правилното й използване в различните дейности на ежедневието. Когато искате да измиете храна, да я изпиете или да я използвате за готвене, винаги се препоръчва предварително да се вари.

Има някои понятия, които често се бъркат с точката на кипене. Такъв е случаят с точката на топене , въпреки че неговата дефиниция е съвсем различна: това е температурата, която маркира точката, в която веществото напуска твърдото състояние, за да премине към течността. Това свойство се дава при постоянна температура и се счита за интензивно, т.е. не зависи от размера на тялото или от количеството вещество.

Като цяло, веществото замръзва и се топи при една и съща температура (точките на замръзване и топене са еквивалентни). Има обаче ясни изключения; Например, точката на топене на агар-агар възниква при 85 ° С, докато неговото замразяване възниква между 31 и 40 ° С. Въпреки че налягането влияе на точката на кипене, това не се случва с точката на топене.

border=0

Търсете друго определение