Определение на pKw

Концепцията за pKw се използва в областта на химията. Понятието се отнася до мярка, която се изчислява чрез отрицателния логаритъм (-log) на дисоциацията на водата или постоянната йонизация. Важно е да се има предвид, че pKw, pH, pKa, pKb и други [...]

Продължете да четете