Определение на здравен център

Centro , термин, който идва от латинската centrum , е концепция с множество значения. Тя може да бъде вътрешната точка, която е на еднакво разстояние от границите на повърхността, от мястото, където координираните действия се събират, от области, които регистрират интензивна търговска дейност или от мястото, където хората се събират за определена цел.

Здравето , от друга страна, е състоянието на пълно физическо, психическо и социално благополучие. Понятието надхвърля отсъствието на болести и се отнася до нивото на функционална и метаболитна ефективност на организма.

Здравен център е сграда, предназначена за здравеопазване на населението . Видът на грижата и квалификацията на персонала могат да варират в зависимост от центъра и региона.

Обичайно е здравният център да работи с клинични лекари, педиатри, медицински сестри и административен персонал. Възможно е и други видове професионалисти да действат, като социални работници и психолози, което прави възможно разширяването на броя на услугите.

Всичко това, без да се забравя, че в много здравни центрове съществува и служба за спешна помощ, която може да присъства на възникнали извънредни ситуации. По този начин този, съставен от лекари и медицински сестри, не само ще предлага помощ и внимание в самия здравен център, но и у дома и дори на всеки друг вид място, където е необходимо да отиде.

Важният напредък на технологиите и, по-специално, голямата полза от него на санитарно ниво, в полза на благосъстоянието на гражданите, доведе до съществуването в някои краища на света на това, което се наричаше виртуални здравни центрове.

Можем да кажем, че както показва тяхното собствено име, те са пространства в Интернет, в които всеки може да получи информация и помощ, свързани с тяхното здраве. В Испания, особено в автономната общност на Естремадура, се предлага тази услуга, която се превръща в платформа, където съседът може да знае кои здравни центрове са най-близо, за да поискат среща, за да отидат при лекар и да получат данни, свързани с периодите на ваксинации.

Здравният център обикновено е място за първична медицинска помощ . В случай, че пациентът се нуждае от по-пълно, комплексно или специфично внимание, той се отнася до друг тип място, като болница или здравна клиника.

Това означава, че в някои страни здравните центрове са известни като центрове за първична медицинска помощ . Поради това експертите на тези центрове работят в основната сфера на здравеопазването. Този тип установяване е много често срещано в отдалечени райони или с оскъдни ресурси, тъй като те представляват непосредствено санитарно и социално ограничаване.

В допълнение към всичко изложено по-горе, трябва да подчертаем, че има здравни центрове, които са специализирани в определена област от този бранш. Така например има центрове за психично здраве, които имат помещения като административната единица, зоната с психични увреждания или дългосрочната психиатрична единица.

border=0

Търсете друго определение