Определение на kaizen

Концепцията за kaizen се формира от две японски идеограми : kai (което може да се преведе като "change" ) и zen ( "полезно" ). Това е концепция, използвана в корпоративната сфера, която се отнася до процес на непрекъснато подобрение, основано на конкретни действия.

Кайзенът се явява като метод за управление, който включва всички членове на организацията, от работниците от по-ниско ниво до мениджърите. Този инструмент има за цел да оптимизира конкурентоспособността и производителността на компанията чрез малки стъпки.

Философията на kaizen метода се основава на работа в екип и незабавни промени . Различните слоеве на предприятието трябва да бъдат подредени зад една и съща цел и те трябва да са готови да установят промените в момента, тъй като са прости, конкретни и евтини действия.

Важно е да се подчертае, че кайзен разглежда времето като стратегически и ограничен ресурс, който не бива да се губи. Този ресурс е ценен за всички компании, извън техния размер. Следователно, за процеса на непрекъснато подобрение, е важно да се контролира точно времето, за да се извлече максимума от него.

За да се преведат принципите на кайзен, от съществено значение е да се развие капацитет за анализ, да се насърчи мотивацията и да се оцени резултата от решенията. Идеята е kaizen да стане философия на работа и дори живот, възприета от всички членове, които съставляват структурата.

С kaizen, накратко, непрекъснатото и систематично изпълнение на подобренията помага за отстраняване на дефекти и недостатъци. Предполага се, че колкото по-прости и по-прости, толкова по-добре.

border=0

Търсете друго определение