Определяне на получения вектор

В контекста на физиката , величината, която се определя от неговата посока, точката на приложение, нейното количество и значението се нарича вектор . Според неговите характеристики е възможно да се говори за различни видове вектори.

На латински език е мястото, където можем да намерим етимологичния произход на този термин, който произтича именно от "vector-vectoris", който може да се преведе като "този, който води".

Получената векторна идея може да се появи, когато с вектори се извърши операция по добавяне. Използвайки така наречения многоъгълен метод , трябва да поставите векторите, които искате да добавите една до друга в графика, което прави произхода на всеки вектор съвпадащ с края на следващия вектор. Полученият вектор се нарича вектор, който има съвпадащ произход с първия вектор и завършва в края на вектора, разположен на последното място .

VR са съкращенията, които се използват за позоваване на получения вектор, който, както и останалите вектори, когато се анализират, изисква три елемента, които му придават форма, да бъдат взети под внимание. Имаме предвид следното:
- Модулът, който се използва, за да се спомене какъв е интензитетът на неговата величина и който е представен от размера на вектора.
- Посоката, която се отнася до наклона на линията.
- Смисълът, който има особеността, представена от върха на стрелата на въпросния вектор.

Добавянето на векторите чрез този метод включва преместване на векторите, което ги свързва с краищата си. И така, ще вземем вектор и ще го поставим до друг, като по този начин произходът на един се свърже с другия край. Полученият вектор "се ражда" в началото на първия вектор, който взехме, и "завършва" в края на вектора, който сме поставили в последното пространство.

Трябва да се има предвид, че за да се добавят вектори с многоъгълния метод, е важно да не се променят свойствата : векторите трябва да бъдат премествани.

Важно е да се има предвид, че когато става дума за възможността да поемем тази сума, която ни засяга, трябва да се прибегне до някои основни елементи в математиката и алгебрата. Имаме предвид осите на координатите X и Y. По принцип от тях и съответните им суми са как да се получи гореспоменатия получен вектор.

Полученият вектор се нарича също така този, който в една система генерира същия ефект като векторите, които го съставят. Векторът, който има същата посока и величина, но обратна посока, е квалифициран като балансиращ вектор.

Този гореспоменат балансиращ вектор, който също се нарича VE, както споменахме, има противоположен смисъл, противоположен е на 180 °.
В допълнение към тези, споменати има много други видове вектори, като coplanar, паралелни, противоположни, едновременни, collinear, фиксирани вектори ...

border=0

Търсете друго определение