Определяне на целевия пазар

Пазарът е социална институция, която създава условия за обмен на стоки и услуги . На пазара продавачите и купувачите влизат в бизнес отношения, за да развиват сделки, борси или споразумения.

Може да се каже, че извън физическото пространство пазарът възниква или се материализира в момента, в който продавачите се отнасят към купувачите, и механизъм на търсене и предлагане е формулиран.

Понятието целеви пазар, целеви пазар или цел се отнася до идеалния получател на продукт или услуга. Следователно целевият пазар е секторът на населението, към който се насочва стока.

Освен всичко изложено дотук е важно да бъде ясно, че за да се определи целевия пазар, е необходимо да се спазват редица предходни стъпки или правила:
• От основно значение и от първостепенно значение е целта да бъде напълно съвместима с целите и имиджа на компанията.
• По същия начин е абсолютно необходимо да има съвършено съответствие между ресурсите, които споменатият субект притежава и пазарните възможности, които гореспоменатият целеви пазар има.
• Трябва да изберете да създадете цел, която е печеливша. Следователно това предполага, че е от съществено значение то да позволява генериране на значителен брой продажби, без да е необходимо да се правят големи инвестиции.
• Нито пък трябва да забравяме, че друго от основните правила, които трябва да бъдат изпълнени при намирането на целеви пазар, е да се вземе предвид сегментът, в който конкурентите на компанията изобщо не са силни. Следователно трябва да оставим настрана сегментите, в които съперничещите субекти не показват никакви признаци на слабост или които са наситени.

Най-често срещаните променливи за определяне на целевия пазар са възрастта , пола и социално-икономическите условия . Например: една компания планира да пусне на пазара нова линия футболни обувки. Целевият пазар, в този случай, ще се състои от мъже под 50 години, тъй като се предполага, че този тип обувки са насочени към мъжки пол и тези, които имат условия да извършват спортни дейности.

Други критерии обаче, които се използват за точно определяне на целевия пазар, са професията, която хората извършват в обществото, културното им ниво, независимо дали са религиозни или не, и доктрината, която изповядват, навиците, които те поемат, както и хобитата, които притежават и които им служат, за да могат да се откъснат от суровата рутина.

Куклата, от друга страна, ще бъде насочена към момичета на възраст до 12 години. Никой производител няма да се стреми да съблазни друг тип купувач, тъй като търговската логика показва, че 30-годишна жена или 21-годишна възраст няма да се интересува от закупуването на кукла.

За да се определи целевия пазар, е необходимо да се анализира поведението на потребителите. Само тогава ще знаем коя цел да се насочи и какви маркетингови кампании са удобни за позициониране на продукта.

border=0

Търсете друго определение