Определение на равнобедрен триъгълник

Триъгълникът е понятие, което идва от латинската дума triangŭlus . В областта на геометрията концепцията се отнася до полигони, които имат три страни .

Припомнете си, че полигоните са плоски фигури, образувани от обединението на сегменти. В случай на триъгълници те са многоъгълници от три сегмента (страни), за разлика от четириъгълниците (четири страни), петоъгълниците (пет страни) и други фигури.

Триъгълниците могат да бъдат класифицирани по различни начини. Понятието за равнобедрен триъгълник е свързано с класификацията, която е направена според това, което неговите страни измерват. Тези триъгълници, които имат две страни, които измерват същото, са равнобедрени.

Следователно, особеността на равнобедрените триъгълници е, че две от тях имат еднаква дължина . В равностранен триъгълник , трите страни са еднакви, докато в скалираните триъгълници всички страни са различни.

Връщайки се към равнобедрените триъгълници, трябва да се отбележи, че ъглите, противоположни на страните, които имат еднаква дължина, също са еднакви. Това означава, че тези триъгълници имат не само две равни страни, но и две равни ъгли . Като любопитен факт, който понякога може да остане незабелязан, може да се каже, че всеки равностранен триъгълник е равнобедрен, макар че същото нещо не се случва в обратна посока.

Ако триъгълникът има две страни, които са с размери 12 сантиметра и страна, която е 19 сантиметра, тя може да бъде класифицирана като равнобедрен триъгълник. Две от страните му са идентични ( 12 см дължина), а третата има друго измерване ( 19 см). За да изчислите периметъра на равнобедрен триъгълник, можете да умножите дължината на страната, която се повтаря от две и след това да добавите дължината на третата страна. В този случай формулата показва, че периметърът е равен на 12 x 2 + 19 (т.е. на 43 ).

От друга страна е възможно да се класифицират триъгълниците според видовете вътрешни ъгли, които имат. По този начин можем да говорим за следните три вида триъгълници: остър , когато всичките му ъгли са под 90 °; правоъгълник , ако има ъгъл от 90 ° (наричан още прав ъгъл ); obtusgulo , в случаите когато един от неговите ъгли е по-голям от 90 °.

Без съмнение, правилният триъгълник е един от най-често срещаните в ежедневието и във всяка област, в която математиката заема важна роля: започвайки от квадрата, шаблон, проектиран според формата на правоъгълен триъгълник и с един на своите градуирани крака, за да се използват като правило, много търговски предмети и елементи на архитектурата се основават на тази геометрична фигура, характеризираща се с отговор на известната питагорова теорема : сумата на квадратите на двата крака (най-голямата и най-малката) е равна на дължината на хипотенузата.

Двете класификации, изложени досега, се срещат повече от един път; Например, типът триъгълник на квадрата е официално наречен равнобедрен правоъгълник , тъй като отговаря на условията на двата типа. Заслужава да се спомене, че в ежедневната реч, хората извън света на математиката обикновено не знаят този факт и следователно наричат ​​квадрат, подобен шаблон , но проектирани според характеристиките на правоъгълен триъгълник.

Познаването на характеристиките на всеки тип триъгълник, както и формулите за намиране на ъгли и дължината на всяка от страните му могат да бъдат от съществено значение в много области, като програмиране на видеоигри и триизмерна анимация, по същия начин както в продължение на десетилетия е било и за традиционно рисуване. Нека не забравяме, че математиката присъства винаги, когато искаме да представим пропорции, траектории и перспективи, и че използването на прости геометрични фигури може да бъде най-добрият начин за съставяне на по-сложни обекти.

border=0

Търсете друго определение