Определение за визуално замърсяване

Възможно е да се признаят множество видове замърсявания . Някои продължават с времето и са кумулативни, докато други се развиват в момента и могат да бъдат обърнати незабавно. Замърсяването на околната среда , замърсяването на въздуха, замърсяването на почвите, замърсяването на водата и шумовото замърсяване са едни от най-често срещаните видове замърсяване.

В тази възможност ще се фокусираме върху визуалното замърсяване , което се появява, когато визуализирането на пейзаж или на околната среда е невъзможно поради изобилието от плакати, антени, кабели и други неархитектурни елементи . Това замърсяване е често срещано в големите градове, въпреки че може да се появи и в малките градове и селските райони.

Ако на улицата са инсталирани десетки билбордове и електрически стълбове, а в сградите можете да видите и антените за мобилни телефони (мобилни телефони) и комини, се генерира визуално замърсяване. Хората вече не могат ясно да наблюдават различни детайли на околната среда, защото имат визуализация, затруднена от тези замърсители. Ситуацията може да предизвика безпокойство , вълнение и чувство за хаос .

Накратко, можем да кажем, че визуалното замърсяване се случва, когато човекът инсталира твърде много изкуствени структури в определено място, до точката, която пречи на правилното възприемане на естествения пейзаж . Излишно е да се казва, че това започва със създаването на населени места като градовете и градовете - началната точка на процеса на промяна на планетата, която ни характеризира.

Докато някои хора живеят спокойно в среда, в която цари визуално замърсяване, други изпитват различни негативни симптоми, в допълнение към споменатите по-горе, като главоболие, стрес , лошо настроение, проблеми с вниманието, нарушения на нервната система и други. явна липса на ефективност в ежедневните им задачи .

Когато насищаме пейзаж от цветове и елементи, ние не само възпрепятстваме визуализацията и пространствената ориентация, но и генерираме в индивидите, които трябва да се движат в него много по-голямо умствено усилие да декодират своята среда , и тогава започва износването, което ни води. към гореспоменатите здравни нарушения.

Докато хората с проблеми със зрението използват очила за четене на малки текстове, например, няма ресурс, който да ни помогне да намалим въздействието на наситеността, което се дължи на причините за визуално замърсяване в мозъка ни.

Визуалното замърсяване също може да представлява риск за шофьорите. Когато визуалните стимули са прекомерни и дори блокират сигналите за движение, е възможно водачите да не могат да се съсредоточат върху пътя и да причинят злополуки .

Понастоящем съществуват инициативи, които целят намаляване на визуалното замърсяване с цел да се поръча публично пространство и да се подчертаят градските или природните забележителности . Сред най-обичайните мерки са премахването на рекламни плакати и забраната за поставяне на нови неархитектурни структури.

Не е необходимо да сте експерт по въпроса, за да знаете, че настоящият живот се характеризира с излишък на информация и че голяма част от него е представена под формата на реклама. Докато прекарваме голяма част от деня си в Интернет, ние сме далеч от реалността, в която материалният свят е загубил значение или, от гледна точка на рекламодателите, ефективността. Поради тази причина улиците продължават да бъдат подходящо място за поставяне на рекламни плакати.

Важно е да се отбележи, че съществуват градски разпоредби , които са специално разработени, за да се избегне поставянето на опасни или претоварени елементи по обществените пътища, а задача на местните власти е да направят съответните последващи действия, за да гарантират, че никой не ги спазва.

border=0

Търсете друго определение