Определение на социалната проекция

Финансовата прогноза , ортогоналната проекция и коничната проекция са някои от концепциите, които вече сме преразглеждали на този сайт. Време е да се анализира друг вид проекция: така наречената социална проекция .

Първо трябва да помним, че проекцията е понятие с различни значения: то може да бъде импулс на нещо, на планиране или на действие, което се извършва така, че фигурата на един обект да се вижда на фигурата на друг. Социалното , от друга страна, е прилагателно, което се отнася до обществото (общността на човешките същества, които си взаимодействат и имат обща култура).

Идеята за социална проекция следователно се отнася до онези услуги и дейности, които се извършват за постигане на подобрение в живота на хората . Най-честото използване на понятието е свързано с осигуряването на образование , така че хората да разполагат с необходимите инструменти за социален напредък и за да могат познанията да бъдат полезни за обществото.

В този смисъл може да се разбере, че социалната проекция е част от отговорността, която образователната институция има за околната среда. Образователните лидери трябва да разбират и преценяват влиянието, което знанието, което те предават на обществото.

Социалното проектиране обикновено се свързва със социалната отговорност на една къща на обучение. Училищата и университетите трябва да се управляват с прозрачни и ясни критерии, тъй като техните действия имат пряко въздействие върху конфигурацията на реалността .

За един образователен център социалната проекция представлява възможност да расте заедно със своите ученици чрез разработването на програми, водени от последните, които помагат на общността, която е от полза за много семейства, които не намират помощ чрез други средства и имат достъп до тях. по този начин за по-добро качество на живот . Благодарение на ангажираността на много университети се откриват стартиращи предприятия, които отварят вратите за растежа на обществото, осигурявайки достъп до редки технологии и ресурси.

Сред целите на социалната прогноза са следните:

* насърчаване на уважението към човешките същества и другите видове, със специален акцент върху развитието и развитието на техните действия в различните равнини, които съставляват техния живот, от философията до политиката. Важно е да се подчертае, че уважението е в основата на всяко усилие, насочено към растежа на обществото, тъй като то е свързано със състраданието и съпричастността;

* Работи се във формирането на индивиди, които се отличават с хуманистични качества, чувство за отговорност и сила да предприемат проекти, основани на етиката, които се стремят да разрешат най-тревожните проблеми в тяхната общност, като се възползват от инструментите, които произтичат от работата на научни изследвания;

* Насърчаване на образованието чрез разбиране на човека като перфектна комбинация от социално, физическо, духовно и емоционално същество . Социалната проекция не е бизнес, а произтича от приемането на нашата природа и по тази причина предполага разбирането на всички равнини, които ни съставляват, за да се възползваме от нашите възможности, когато се поставяме в услуга на нашата околна среда;

* познават реалната и текущата социална динамика , начина на живот, който съжителстват в общността , техните нужди и опасения, различните култури, които го подкрепят, инициативите, които те предприемат сами. За да се постигне промяна, от съществено значение е да се подходи към обществото, да се попита какво е необходимо, какви са неговите приоритети и очаквания, но също така да се знае силните му страни, за да го направи участник в процеса и да поддържа благосъстоянието, което достига в края на процеса.

border=0

Търсете друго определение