Определяне на технологични ресурси

Ресурсът е средство от всякакъв вид, което позволява да се задоволи потребността или да се постигне желаното. Технологията от своя страна се отнася до теориите и техниките, които правят възможно практическото използване на научните знания.

Следователно един технологичен ресурс е средство, което използва технология, за да изпълни целта си . Технологичните ресурси могат да бъдат осезаеми (като компютър , принтер или друга машина) или нематериални активи ( система , виртуално приложение).

Нематериални ресурси, наричани още трансверсални, трябва да подчертаем, че те са от съществено значение за осъществяването на развитието на съществуващите системи. Следователно в тази категория са включени както персоналът, който е отговорен за извършването на техническите процеси, така и потребителите, които използват различни компютърни системи, наред с други.

Понастоящем технологичните ресурси са съществена част от предприятията или домакинствата. Дали тази технология се е превърнала в ключов съюзник за осъществяването на всякакви задачи.

Сред приложенията, които понастоящем разполагат с технологични ресурси, бих подчертал използването им в рамките на образователната сфера. Ето защо има центрове, които наричат ​​себе си ИКТ, т.е. Центрове за информационни и комуникационни технологии.

Има много предимства, които тези технологични ресурси предлагат в учебната област. Въпреки това, сред всички тях, фактът, че те осигуряват динамизъм при преподаването на различни предмети и същевременно улесняват ученето на учениците. Студентите разполагат с голямо разнообразие от текстове, видео и аудиовизуални файлове, които им помагат да разберат и усвоят различните теми.

По същия начин те успяват да се учат по много по-привлекателен, забавен и практичен начин. Това се превръща в несъмнено подобрение на техните академични резултати.

Единственият недостатък, който някои хора приписват на технологичните ресурси по време на прилагането им и използването им в училища, колежи и университети, е, че понякога те представят провали и грешки, които пречат на класовете да се развиват по обичайния начин.

Фирма, която има съвременни компютри, високоскоростен интернет достъп, вътрешни компютърни мрежи, смартфони и многофункционални устройства, ще може да се конкурира успешно на пазара, извън характеристиките на своите продукти или услуги.

Технологичните ресурси спомагат за развитието на ежедневните дейности на компанията, от производството до комерсиализацията, чрез вътрешни и външни комуникации и всякакви други аспекти.

У дома технологичните ресурси могат да бъдат полезни за тези, които трябва да изпълняват академични задачи или за тези, които искат да работят във виртуален офис или на разстояние. Тя не изисква големи инвестиции, за да има основни технологични ресурси, като например компютър с достъп до интернет , например. Колкото повече инвестиции, толкова по-голяма е възможността за придобиване на ресурси от последно поколение и по-добро качество.

border=0

Търсете друго определение