Дефиниция на представителство

От представеното на латински език, представянето е действие и ефект на представяне (правене на нещо представено с цифри или думи, отнасящи се, заместване на някого, изпълнение на произведение на публично място). Представянето, следователно, може да бъде идеята или образа, който замества реалността.

В този смисъл, представянето е постановка , независимо дали с естетически, развлекателни или други причини. Например: "Представянето на работата на Сервантес в театъра беше големият успех на летния сезон" , "Работим заедно с група актьори, за да представим живота на каудило" , "Не става въпрос за истински конфликт, това е просто представяне . "

В областта на театъра най-често се говори с това значение, което вече споменахме. В този случай е необходимо да се подчертае факта, че той се състои основно от поставяне на история пред определена аудитория и използване на елементи като музика, сценография, светлини, звук и, разбира се, диалози или монолози на различните знаци.

По-конкретно, за да се гарантира, че изпълнението е голямо и може да задоволи обществените нужди, като добър режисьор, някои великолепни и близки интерпретации от актьорите, солиден текст и подходящ сценография и костюми.

По този начин, така ще постигнете, че всяка постановка успява да завладее обществеността. През цялата история на театъра много са били представителствата, които са достигнали максимален успех. Въпреки това, сред всички тях бихме могли да подчертаем "La Ratonera", базирана на едноименната работа на Ágatha Christie; "Les Miserables" на Виктор Юго или "Призракът на операта" на Гастон Леру.

Той е известен като представяне на нещо, което представлява друг и множеството от хора, които се представят от името на другите : "Тази скулптура е представяне на войната според мирогледа на художника , " "Министърът на търговията представи предложение на работниците от името на правителството " , " Североамериканското представителство на последните олимпийски игри събра повече от сто медала " .

В областта на развлеченията и спорта, представянето е особено важно. И е, че актьорите, певците или футболистите се нуждаят от услугите на представител, който е отговорен за получаването на неустоими предложения за работа, атрактивни договори и завидна работа.

Споменатият професионалист трябва да бъде добър човек, от близко отношение, внимателен, осведомен за реалността на неговия сектор и преди всичко с много възможности за преговори.

Правното представителство е право, което дадено лице (физическо или юридическо) предоставя на друг, за да действа от тяхно име. Това представителство може да бъде законно (както в случая на настойник или квестор) или възникнало чрез лична воля на страните.

В представителните демокрации говорим за мнозинство или пропорционално представителство според начина, по който представителите на народа се избират чрез избори. Представителството на мнозинството е процедурата, която се състои в избор на представители с мнозинство от гласовете, докато пропорционалното представителство определя различни пропорции според броя на гласовете и броя на избраните представители.

border=0

Търсете друго определение