Определение за свобода

Свободата е абстрактно понятие с трудно определение; по принцип е свързано с способността всяко живо същество да извърши действие според собствената си воля .

Libertad

От осемнадесети век свободата започва да се присъединява към други способности или добродетели, като правосъдие и равенство . Тази социална промяна бе съпътствана от развитието на нови форми на организация на обществото и появата на досега непубликувани политически режими.

Свободното същество не е обвързано с волята на другите по принудителен начин . Свободата гарантира зачитане на индивидуалната воля и предполага, че всеки трябва да носи отговорност за своите действия. Той е известен като либертинизъм до абсолютна свобода, което неизбежно води до социални вълнения .

Например: човек може да се възползва от свободата си, за да създаде бизнес и да получи чрез търговска дейност ресурсите, които му позволяват да живее. Тази свобода, обаче, е ограничена от закона, който ви забранява да продавате продукти, които не отговарят на редица изисквания и които ви задължават да плащате данъци. Тези налагания, при изясняване, надхвърлят волята на субекта; Но като се има предвид начинът, по който човешките същества организират живота ни, те не се опитват да се борят срещу свободата си.

Това поставя под въпрос един много специфичен въпрос: няма абсолютна свобода. В това отношение има различни позиции, но никой не гарантира възможността за спазване на нашите морални и етични принципи в сила в същото време, когато прекъсваме невидимите си бариери и действаме с пълна лекота на всяка стъпка. В тези кодове , измислени от нашия вид, се намира причината (от множеството неоспорими) на границите на свободата.

Вземете например три забрани, които повечето хора вярват, че разбираме, че приемаме като справедливи и разумни: не можем да вземем това, което принадлежи на другите; не можем да правим секс с нашите родители или братя и сестри; не можем да убием друго човешко същество. Кражбите и убийствата са престъпления, наказуеми от законите на всяка страна, и кръвосмешението може да се разглежда по различни начини, но моралът, на който отговаряме в нашата култура, ни казва, че това е нещо отвратително и неестествено, нещо, което никога не бихме направили. ,

Ние не се радваме на абсолютна свобода, защото предпочитаме комфорта, който идва от това, че някой организира живота ни и ни защитава. Ако вълк се опита да грабне парче месо от своя водач, той ще му напомни защо той заема тази позиция в пакета; От друга страна, човешките същества възлагат този вид ситуация на система на справедливост , същата, която критикуваме негативно, когато не се нуждаем от нея.

Опитвайки се да противопоставим тази идея на границите на свободата, можем да мислим, че тя не включва споменатите по-горе въпроси, тъй като не приема в определението си каквото и да е действие, което вреди на друго живо същество или което пресича стените на морала, които всяка нация има отглеждани от векове. Важно е да се помни, че свободата не е концепция, която споделяме с останалите видове на планетата, но това е нашето изобретение и ако желаем, можем да гарантираме, че всички сме напълно свободни.

От друга страна, свободата на личността трябва да бъде защитена от държавата . Никой не може да ограничава свободата на другите; в противен случай компетентните органи трябва да действат, за да накажат отговорната страна.

Друг анализ на свободата е свързан с психологически или метафизични въпроси. Същността на свободата, по определен начин, никога не може да бъде засегната, тъй като тя съществува във всяко живо същество; никой не може да попречи на друг да мисли или чувства определени неща.

border=0

Търсете друго определение