border=0

Veiligheidsconcept

De term beveiliging heeft meerdere toepassingen. In grote lijnen kan worden bevestigd dat dit concept dat afkomstig is van het Latijnse securitas, zich richt op het verzekeringskenmerk , dat wil zeggen dat het de eigendom vergroot van iets waar geen gevaren, schade of risico's zijn . Zeker is iets vast, waar en onbetwistbaar . Veiligheid kan daarom als een zekerheid worden beschouwd.

Seguridad

Er zijn veel soorten beveiliging, zoveel activiteiten als mensen kunnen uitvoeren. In dit artikel zullen we slechts enkele concepten aanhalen waarin de term wordt gebruikt die verwijst naar een veilige ontwikkeling van een bepaalde activiteit.

De zogenaamde voedselzekerheid benadrukt de beschikbaarheid en toegang tot voedselproducten, zowel in kwantiteit als kwaliteit. Aan deze voedselzekerheid wordt alleen voldaan als alle personen te allen tijde veilig en voedzaam voedsel hebben om aan hun voedingsbehoeften te voldoen.

Rechtszekerheid wordt gewaardeerd als een principe dat is vastgelegd in het rechtsgebied en dat wereldwijd wordt geassocieerd met de zekerheid te weten wat is voorzien als verboden met betrekking tot een in relatie tot de rest en van hen voor dezelfde persoon.

Bij autorijden hebben we het over de safety car of safety car om te verwijzen naar het voertuig waarvan de functie is om de race te neutraliseren, met als doel de deelnemers te groeperen voor een ernstig ongeval of vanwege het weer.

Aan de andere kant is de veiligheidsgordel een harnas ontworpen om de inzittende van een voertuig vast te houden in het geval van een botsing. Het wordt beschouwd als het meest effectieve passieve beveiligingssysteem dat er tegenwoordig bestaat.

Het begrip werkzekerheid heeft te maken met de omstandigheden waarin werknemers werken. Volgens de wetgeving van elke staat zijn er een aantal vereisten waaraan werkgevers moeten voldoen om hun werknemers stabiliteit, evenwicht en preventie te bieden, zodat geen enkel arbeidsongeval kan eindigen in een tragedie.

Een van de betekenissen van de term is die in de informatica , een modern maar uiterst be>Computerbeveiliging maakt het mogelijk om ervoor te zorgen dat systeembronnen worden gebruikt op de verwachte manier en dat degenen die toegang hebben tot de informatie die erin staat, de geaccrediteerde personen zijn.

In de informatica zijn er twee soorten beveiliging, fysieke (fysieke barrières die de toegang tot het systeem van een niet-gecrediteerde persoon verhinderen. Het wordt gedaan via specifieke toepassingen en procedures die bedoeld zijn om de toegang tot deze personen te blokkeren) en de logica (de manieren waarop dit type beveiliging wordt uitgevoerd, is door codering van codes, zodat ze niet kunnen worden gelezen of vertaald door indringers die fysieke barrières, authenticatie en antiviruscodes of de muur van vuur kunnen passeren , in het geval van een besturingssysteem zoals Windows). Bij het ontwikkelen van een ontwerp is zowel de webpagina als de netwerkruimte van beide soorten beveiliging essentieel.

Het moet duidelijk worden gemaakt dat er bij computerbeveiliging bepaalde concepten zijn die nodig zijn om te weten en die ermee te maken hebben, deze zijn: hacker en cracker .

Een hacker is een persoon die altijd op zoek is naar manieren om de beveiligingsbarrières van informatiesystemen te doorbreken om een ​​soort vertrouwelijke informatie te verkrijgen. Het fundamentele doel van de echte hacker is om te leren en zijn nieuwsgierigheid en creativiteit te bevredigen , hij probeert niet te schaden. Zijn gretigheid is creëren, niet vernietigen. Hij is een echte nerd (iemand geobsedeerd en verliefd op technologie in het algemeen en informatica in het bijzonder).

Een cracker is iemand met dezelfde capaciteiten als die van een hacker, maar gebruikt deze voor kwaadaardige doeleinden . De reden voor al zijn onderzoek is om systemen te vernietigen, gegevens te wissen of te stelen en schade aan te richten omwille van gewoon plezier hebben.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat veiligheid kan verwijzen naar nationale defensie . Dit zijn de beleidsmaatregelen die elke staat ontwerpt om mogelijke militaire operaties die door andere landen worden bevorderd te voorkomen of onder ogen te zien. Nationale veiligheid is meestal gekoppeld aan de strijdkrachten en bewapening .

Dit alles gezegd hebbende, moet alleen nog worden toegevoegd dat op elk gebied waar het gaat over veiligheid, wordt verwezen naar de omstandigheden waarin een activiteit wordt uitgevoerd: de voorzorgsmaatregelen die zijn genomen in geval van complicaties, de acties die zullen worden uitgevoerd in In het geval van een ramp en fundamenteel, hoe zal het werken om balans en rust in deze omgeving te bieden.

referenties

Auteurs: Julián Pérez Porto en Ana Gardey. Gepubliceerd: 2008. Bijgewerkt: 2012.
boombeachhacks.org: Beveiligingsconcept (/seguridad/)

Zoek een andere definitie