Определение на esdrújula

Етимологията на esdrújula ни насочва към италианската дума sdrucciolo . Едрудула е думата, в която просодическият акцент пада върху предната част на сричката .

Сричките са езикови единици, образувани от артикулирани звуци, групирани от тази с най-висока звучност (обикновено гласна). Просодическият акцент , от друга страна, отбелязва сричката, която трябва да се произнася с по-голяма интензивност.

Ако се фокусираме върху думите esdrújulas, акцентът винаги се намира на предпоследната сричка. Поради това, което е установено от правилата на нашия език по отношение на писането, този акцент е и правопис : той е маркиран с тилда .

Самата дума „esdrújula“ е esdrújula: тя се разделя на четири срички ( es-drú-ju-la ) и тя се акцентира в antepenultimate ( drú ), затова носи тилда. "Sílaba" също е дума за едрулула: в този случай, от три срички ( sí-la-ba ).

"Музика" ( mú-si-ca ), "парабола" ( pa-rá-bo-la ), "хипопотам" ( hi-po-pó-ta-mo ), "клетка" ( cé-lu-la ) и " Телефон " ( te-lé-fo-no ) са други концепции на esdrújulos, които за всички гореспоменати са винаги написани с правописен акцент.

Тази особеност на носещата тилда във всички случаи разграничава думите esdrújulas от гроба (наричан също paroxítonas или llalanas) и от остри думи (oxytones). В случай на бас, трябва да се включи само тилда, ако те завършват в съгласна буква, различна от S или N, предшествана от гласна или два или повече съгласни в един ред. Остри думи, от друга страна, имат акценти, когато завършват с гласна или в S или N, предшествани от гласна. Ето защо има остри думи с и без тилда ( "песен" , "ледник" ) и същото се случва със сериозни думи ( "крехко" , "подслон" )

Като прилагателно, идеята за esdrújula, esdrújulo или proparoxítono се отнася до това, което е подходящо за този тип думи или за акцентуацията му. По този начин можем да говорим за стих esdrújulo , rhyme esdrújula и др.

border=0

Търсете друго определение