Дефиниция на числени серии

Серия е подредена последователност от елементи, които са свързани помежду си. От друга страна, цифрите са свързани с числа .

С тези ясни дефиниции можем да разберем на какво се отнася понятието за числови серии : това е низ от числа . Следователно тя може да бъде разбрана като подреден набор от числа.

Тъй като числата са безкрайни , броят на числовите серии, които могат да бъдат създадени, също е безкраен . Да предположим, че някой иска да детайлира поредица от четни числа: серията никога няма да свърши.

Цифровите серии обаче обикновено са ограничени до определени параметри или инструкции. Обичайно е учителите да канят учениците си да уточнят компонентите на определени поредици от числа като упражнение .

По този начин упражнението по математика може да поиска от учениците да споменат компонентите на редица серии от нечетни числа, чийто най-малък брой е 3, а най-големият им брой е 9 . Тази цифрова серия ще се формира от 3, 5, 7 и 9 .

В подобен смисъл, 5-в-5 числова серия, която започва от 5 и достига 40, ще се състои от следните числа: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 .

Цифровите серии могат да бъдат възходящи или низходящи . В примерите, споменати по-горе, сериите бяха възходящи: варираха от най-малкото до най-голямото. Низходящата числена поредица от положителни реални числа и двойки, започващи от 12, ще бъде следната: 12, 10, 8, 6, 4 и 2 .

Едно от приложенията на числовите серии се намира в тестовете за интелигентност . В този случай е нормално да се представи фрагмент от дадена серия и да се поиска от оцененото лице да определи кой следва да бъде следващият номер в поредицата, като избере един от няколкото варианта. В зависимост от вида на изпита, в допълнение към срока за завършване, той може да наложи максимално време за отговор на всеки въпрос, който влиза в сила на натиска за бързо решаване на предизвикателствата.

Числовата серия е една от математическите понятия, която може да бъде разбрана спонтанно от някой без никакви предварителни познания, въпреки че теорията става необходима в някои случаи; например, хората извън тази наука могат интуитивно да завършат серия, състояща се от числа, които непрекъснато се увеличават, или като добавят определена стойност, или ги умножават помежду си, но ако квадратните корени или логаритмите влизат в игра, между други сложни операции, Само някой специалист или с естествен дар за математика може да се изправи пред предизвикателството и да успее.

Един от най-известните числени серии е Фибоначи, който също е известен като последователността на Фибоначи . Трябва да се изясни, че някои хора смятат, че е неправилно да го наричат ​​серия, тъй като те разграничават двете понятия, като гарантират, че една последователност е набор от подредени числа, които следват определено правило (точно същото определение на числовите серии, представени в тази статия) и тази серия, промяна, е сумата от елементите на дадена последователност. Въпреки това, тази разлика не се споделя от всички и обичайно е и двата термина да се разглеждат като синоними.

Последователността на Фибоначи е безкраен набор от естествени числа, започващи от 0 и 1 , и се изгражда чрез добавяне на всеки номер към предишния, за да се даде следващият резултат. Например, третият член е 1 , тъй като се получава чрез добавяне на 1 + 0 , докато четвъртият е 2 , резултат от 1 + 1 . Това е дело на италиански математик от дванадесети век на име Леонардо от Пиза, който нарича Фибоначи. Приложенията на тази последователност са много широки: те варират от теория на игрите до компютърни науки. В природата принципите му също могат да бъдат оценени; например в начина, по който са подредени листата и клоните на дърветата.

border=0

Търсете друго определение