Дефиниция на функцията

Концепцията за функция произхожда от латинския термин functĭo . Думата може да се използва в различни области и с различни значения.

Например, функцията е представяне на художествено произведение . Театралната функция е постановката, която се изпълнява на живо в театъра , а функцията на изложбата на филм в кината също се нарича.

От друга страна, математическата функция е съответствието или отношението на елементите на множеството А с елементите на множеството Б. Функцията изпълнява условието за съществуване (всички елементи на А са свързани с елементите на В) и с условието за уникалност (всеки елемент на А е свързан с един елемент от В).

В компютърните науки , по-точно в езиците за програмиране , функцията е вид подалгоритм, който описва поредица от поръчки. Тези поръчки изпълняват специфична задача на по-голямо приложение.

За семиотиката функция е съвкупността от елементи и връзките между тях, които са необходими за дефиниране на структура .

И накрая, техническата функция е преминаването, чрез подходящо устройство, на даден набор от начални състояния на системата към желания набор от крайни състояния. Например: система "източник на вода" , с първоначално състояние на "нечиста вода" , може да използва техническата функция "пречистване на вода", за да направи крайното състояние "чист източник на вода" .

border=0

Търсете друго определение