Определение за свободна воля

Концепцията за свободната воля се използва, за да се напомни за способността да се действа според собственото си разсъждение и воля . Понятието е свързано с философията, психологията и религията.

Разбираемо е, че свободната воля е силата, която човешкото същество трябва да взима според индивидуалния си избор . Това означава, че индивидът не е задължен или обусловен, поне абсолютно.

С свободна воля човек може да избере дали да действа или не. От това следва, че всеки субект носи отговорност за действията си , тъй като има възможност да не действа и следователно да не произвежда последиците от неговия акт.

С една дума, свободната воля прави хората отговорни за своите действия. От този факултет произтичат заслугите на наградите или, напротив, наказанията, които се установяват в съответствие с моралните принципи.

Ако благодарение на свободната воля мъжете и жените могат да избират между различни алтернативи, дори да създават нови, няма закон на природата или бог, който е в състояние да огъне тяхната воля. Въпреки това, много мислители през цялата история са поставили под въпрос съществуването на свободна воля по много причини, като се позовават на въпроси като връзката между тялото и ума или случая на случайността.

Безсъзнателните мозъчни процеси обикновено са една от най-използваните причини да се опровергае съществуването на свободна воля. Според тази позиция, някой може да мисли, че той решава "свободно", когато, всъщност, той се подчинява на инструкция от мозъка си , на свой ред, получена от физиологични, химически процеси и т.н.

border=0

Търсете друго определение