Определение на общността

Колективността е група от хора, обединени за една и съща цел . Това е социалната група, към която принадлежи даден предмет, защото споделя някаква характеристика или цел. Например: "Испанската общност в Аржентина има няколко клуба и ресторанти , " "Член на мексиканската общност е убит от банда в Съединените щати , " "Утре ще бъде партията на общностите на площада . "

Colectividad

Най-често използваната концепция е свързана с групата хора, родени в една и съща страна, но пребиваващи в чужда държава. Някои имигранти се срещат със своите сънародници, за да запазят обичаите си, да си спомнят земята си и да се борят за правата си.

Колективите обикновено се срещат в клубове, за да развиват дейности, характерни за родните им страни. Тези клубове също имат като цяло ресторанти, които предлагат традиционни ястия. По този начин не само членовете на общността могат да се чувстват по-близо до своята земя, но и останалата част от обществото може да познава други вкусове.

Може да се каже, че колективите имат различни граждански сдружения, които възникват от собствените си действия, докато други институции отговарят на държавата и са под орбитата на правителството (като посолства или консулства ).

Важно е да се отбележи, че колективността може да съответства и на религия, а не на държава , какъвто е случаят с еврейската общност : "Еврейската общност обяви публично своето отхвърляне на последните атаки, които се случиха в Близкия изток" , "имам много приятели на еврейската общност . "

За еврейската общност

Еврейската общност е етническа група, която произхожда от древните израилтяни и евреите и тяхната религия е свързана с етническата им принадлежност , както и с техните обичаи и език. Като народ, евреите са били жертви на безбройни преследвания в различни части на света, което е довело до важни промени в тяхното население. Понастоящем се изчислява, че те достигат средно до 13,5 милиона души и че голяма част от тях живеят в Израел и САЩ.

Заслужава да се спомене, че термините еврейски и юдаизъм са използвани почти без разлика до края на 18-ти век, когато появата на хаскала , движение, известно още като еврейското просвещение, което се случва на европейския континент, дълбоко бележи манталитета на еврейския народ, да накара мнозина да запазят привързаността си към корените си, но не се чувстват идентифицирани с религиозната традиция .

Когато се произнася еврейската дума, има три добре дефинирани групи, които могат да бъдат идентифицирани с нея: еврейски народ по етнически причини; практикуващите юдаизма; които се чувстват идентифицирани с този народ заради тяхната история и култура. Според еврейския закон ( хаджала ) индивидът може да се счита за евреин, когато майка му е еврейка или след като се е превърнала с формални средства, което предполага участие на някои религиозни власти.

Има и други гледни точки, с изключение на православните, които признават в юдаизма всеки човек, роден от еврейски баща или майка; Това са определения, принадлежащи към либералните и реформистки течения . По същия начин, за хуманисти, всеки, който се чувства еврейски, е независимо от тяхното потекло и без да е необходимо официално да се обръща.

Особена характеристика на еврейската общност е големият брой хора с престиж и международна известност, които са давали през цялата история. Някои примери са: Густав Малер , велик романтичен композитор и режисьор, роден в сегашната Чехия в края на 19-ти век; Зигмунд Фройд , психиатър от австрийски произход, известен в цял свят като основател на психоанализата ; Алберт Айнщайн , немски физик, роден през 1879 г., разработващ теорията на относителността и отговорен за наследството, което все още се приема като референция, няколко десетилетия след смъртта му.

border=0

Търсете друго определение