Дефиниция на причинно-следствена връзка

Понятието за връзката се използва за позоваване на какви връзки или връзки . Обикновено понятието се използва в областта на граматиката , въпреки че може да се появи и в други области.

В правната област намираме идеята за причинно-следствена връзка . Става въпрос за връзката между незаконосъобразно действие или бездействие и причинената от него вреда , което води до възникване на отговорността и като следствие от задължението за компенсиране .

Причинно-следствената връзка е най-важният елемент на гражданската отговорност . Експертите го определят като причинно-следствена връзка, която задейства процедурата.

Неправомерният акт от гражданско естество и причинената от него вреда са свързани с причинно-следствената връзка. Без тази връзка не можете да поставите отговорността за вредата на лицето , извършило въпросното деяние.

Причината за ефекта е предшественикът, който причинява резултата. Накратко, причинната връзка свързва действието с увреждането . Важно е да се има предвид, че за да има гражданска отговорност , причината трябва да бъде предсказуема (субектът може да го предвиди) и да се избегне (субектът може да попречи на освобождаването му).

Да предположим, че шофьорът спира на червена светлина . Когато бъде арестуван, той е атакуван отзад от шофьор, който, разсеян от изпращането на съобщение с мобилния си телефон, не прекъсва своя поход. Поради сблъсъка обектът, който е бил в удареното превозно средство, претърпява нараняване на врата си. Тъй като е налице причинно-следствена връзка между сблъсъка и физическия проблем, понесен от жертвата, лицето, което е било безразсъдно при шофиране без да спазва правилата за движение, носи отговорност за вредите.

border=0

Търсете друго определение