Определение на психопрофилактиката

Концепцията за психопрофилактика или хирургическа психопрофилактика се отнася до кратко, фокусирано, превантивно или подсилващо психотерапевтично лечение, което е запазено за тези, които трябва да преминат операция или рехабилитация. Това е техника на психологията, която се стреми да помогне на пациента да контролира емоциите, нагласите и поведението, които могат да доведат до развитие на медицински действия.

Psicoprofilaxis

Експертите твърдят, че психопрофилаксията се опитва да осигури ресурси в афективните, когнитивни, интерактивни и поведенчески равнини, така че пациентът да успее да се справи с операцията по естествен начин, да намали евентуално неблагоприятните ефекти за неговата психика и да улесни възстановяването на биопсихосоциалния характер. По този начин основната цел е да се намали степента на стрес .

Психопрофилактиката е възникнала в края на Втората световна война в англосаксонските страни. Важно е да се подчертае, че неговият обхват не се ограничава до подпомагането на психологически онези, които ще се сблъскат с хирургична процедура , но също така обмислят грижата за техните близки и се комбинират по интердисциплинарен начин с хирургическия екип.

Когато при деца се прилага психо-профилактика, тя се основава на игра , рисуване и вербализация . Играта и рисуването позволяват на детето да екстернализира своите притеснения и страхове , като им приписва своите собствени форми и значения.

Етапи на хирургична психопрофилактика

Терапевтичният подход на хирургичната психопрофилактика се състои от три добре дефинирани етапа , описани по-долу:

* Предварително хирургичен етап . Тя се фокусира върху емоционалните проблеми, присъщи на операцията. Опитайте се да прекратите страховете, идеите, свързани със смъртта, страха да не се възстановите напълно или да страдате от непоносима болка. Важно е по време на този етап хората да изразят всичките си съмнения пред лекарите, за да се сведе до минимум степента на несигурност на онези, които не са наясно с характеристиките на интервенцията, на която ще бъдат подложени. Често по време на първите срещи психолозите поемат ролята на пациенти и са тези, които поемат инициативата да задават всякакви въпроси.

* Интрахирургичен етап . Когато упоявате човек, е важно да предложите емоционална подкрепа и да отговорите на всички ваши въпроси. По този начин се постига по-голямо поведение и състояние на спокойствие, благоприятстващо за намеса . Същото се случва и при събуждане; Терапевтът трябва да придружава пациента и да му помогне да разбере ситуацията, възможните промени в тялото му, причините за неговата умора и т.н.

* Постхирургичен етап . Тя се състои в намаляване на усещането за болка и дискомфорт след операцията и при подготовката на лицето емоционално, така че те да допринасят положително за собствената си рехабилитация . Важно е да се разбере, че след хирургична интервенция се случва скръб, която трябва да се сблъска с голяма грижа .

Психопрофилактика по време на бременност

След 32 седмици и обикновено до момента на раждането, бъдещите майки обикновено посещават курсове, които ги подготвят физически и психически, за да се справят с раждането. Те се състоят от групови срещи, които целят да научат жените да контролират своите страхове и тревоги, чрез различни техники. Предлагат се и различни упражнения за релаксация , дишане и медитация, за да се намали напрежението и да се контролира болката. Наличието на компания от опитни хора е много полезно, като се има предвид, че то дава отговори от истинския опит .

Друга съществена част от тези срещи е да научат нови майки да участват в търга; Това се постига чрез дихателни и постурални упражнения. Отговарящите за координацията са акушерите; специалисти от други браншове обикновено разговарят за кърменето, методи за грижа за бебето и анестезия. Много е важно, ако има още един човек, който да се грижи за детето, да присъства и на курса .

border=0

Свързани дефиниции

Търсете друго определение