Дефиниция на аудиовизуални средства

Аудиовизуалното е прилагателно, което съвпада с ухото и зрението . Следователно аудиовизуалното съдържание използва и двете чувства едновременно . От друга страна, терминът може да се използва и като съществително.

Audiovisual

Най-честото използване на концепцията е свързано с формата на разпространение на съдържание , който използва оптични изображения, придружени от акустични записи. Аудиовизуалният материал се вижда и чува от зрителя.

Цифровите енциклопедии бяха едно от първите усилия на човешкото същество да внесе мултимедийни технологии в образователни ресурси, тъй като те нарушиха ограниченията на една книга, включително текст, аудио и видео в един и същ пакет. Тази особена комбинация обогати опита на потребителя по безпрецедентен начин.

С течение на времето различни фактори допринесоха за ново разделение на съдържанието, въпреки че не загубиха цифровия формат: днес, въпреки че популярността на цифровите енциклопедии е спаднала значително, Интернет предлага богатство от справочни материали, които се възползват от предимствата на технологията Може да се каже, че след опит за комбиниране на различните видове съдържание, той се връща към оригиналната организация на текста, от една страна, и аудио-визуалните записи, от друга, само че този път тя значително увеличава достъпността си благодарение на цифровизацията.

Едно от предимствата на аудиовизуалното съдържание над текстовото, от гледна точка на образователния материал, е, че той приближава ученика до определени понятия, които е много трудно да си представим без графична справка ; Без да атрофира способността ви да мислите за себе си, това ви дава по-широка перспектива, от която е възможно да се вземат безброй различни пътища.

Някои предмети , като например математика и литература, не винаги се ползват от този вид съдържание; Въпреки това, естествените науки, историята и музиката, наред с другото, могат да използват видеоклипове за улавяне на информация по по-ефективен начин , като избягват смущенията, които могат да предизвикат погрешно тълкуване и събуждане на призванието на повече от един ученик вижте за първи път синьо кит плуване безплатно в океана, или филармоничен оркестър играе скъпоценен камък на романтична музика.

Аудиовизуалното изкуство възникна с развитието на звуковите филми в края на 20-те години . Дотогава прожекцията на филми и звук не вървеше ръка за ръка, тъй като филмите мълчаха (те не съдържаха записи, които можеха да бъдат чути). От друга страна си струва да се спомене, че понякога е имало жива банда, която допринася за музиката към филмите. От звуковия филм експертите започнаха да се позовават на техники на едновременно излъчване като аудиовизуални.

Много хора разглеждат видеоигрите като форма на аудиовизуално изкуство, тъй като някои от тях съчетават графични творения на най-разнообразни стилове с богата и задълбочена наративна, оркестрирана музика и сцени от кинематографичното поле.

Понастоящем аудиовизуалният език се разбира като език, предаван чрез сетивата на слуха и зрението. Телевизия , интернет и филми са примери за аудиовизуални събития. Интегрирането на звук и изображение е известно като монтаж .

Следва да се отбележи, че аудиовизуалният език надхвърля звука и образа, тъй като е въплътен в различни физически носители, като например DVD или лента , които позволяват едновременното консолидиране на материала.

Аудиовизуалната комуникация , от друга страна, е обмен на съобщения, които използват език, който съчетава звукова и визуална информация.

Чрез едновременното получаване на аудиото и образа се създава нова сензорна реалност, която включва прилагането на различни механизми, като допълняемост (и двете предоставят различни неща), укрепване (значението се подобрява) и хармонията ( всеки звук съответства на изображение).

border=0

Търсете друго определение