Определяне на системата за управление на качеството

Системата за управление на качеството е оперативният механизъм на организацията за оптимизиране на процесите. Целта е да се насочва информацията, машините и работата, така че клиентите да са доволни от продуктите и / или услугите, които придобиват.

Следователно системата за управление на качеството има за цел да координира процедурите и ресурсите за подобряване на качеството на офертата . Доволен клиент винаги предполага полза за компанията : по-високи печалби, лоялност, по-малко разходи при решаване на проблеми и др.

Възможно е системите за управление на качеството да се възприемат като инструменти за планиране, изпълнение и оценка на бизнес проекти като качество . За да постигнат целите си, можете да използвате различни методологии, техники и стратегии.

По отношение на стратегиите, компанията трябва да създаде добре дефинирани политики и да насочи усилията си към ясни цели , които винаги имат приоритет удовлетворението на своите клиенти чрез продукти и услуги с възможно най-високо качество. Като се има предвид, че бюджетът винаги е ограничен, е важно да се намери правилния баланс между всички елементи, за да се избегне значително засягане на качеството.

Контролът на качеството е една от основните точки на всеки процес на производство на продукти или дизайн на услугата и може да се извършва по различни начини, в зависимост от предмета, наличния бюджет , нивото на секретност, свързана с проекта, и така нататък.

Сред методите, използвани за контрол на качеството, са така наречените тестове , понякога преведени като "тестване" или просто " тест ". Това са различни видове тестове, за да се гарантира, че даден продукт или услуга отговаря на изискванията за качество; например, че видеоиграта може да бъде завършена без сериозни грешки, че електронно устройство работи без проблеми, като прегряване на батерията или че телевизионната услуга по заявка позволява на потребителите си да наемат съдържание чрез неговия интерфейс.

Ключов елемент в управлението на качеството е човешкият капитал . Системата за управление на качеството трябва да предвижда обучението и контрола на работниците, така че те да развиват своите функции по успешен начин.

Системата за управление на качеството трябва също така да анализира работата на машините и устройствата, използвани от компанията, за да се гарантира, че производството достига възможно най-високо качество.

Важно е да се подчертае, че с една ефективна система за управление на качеството, клиентът получава продукти и / или услуги в съответствие с техните изисквания, елиминирайки тяхната необходимост да предявяват претенции и губят време . Клиент, удовлетворен от качеството на придобития, освен това отново ще се довери на предложенията на съответната компания.

Разбира се, постигането на удовлетвореност на клиентите не е толкова лесно днес, както до края на 80-те години, например, тъй като днешният достъп до информация е такъв, че те имат много повече инструменти, за да изискват по-висок стандарт на информация. качеството на вашите любими компании, до степен да могат да изработят много специфични технически предложения относно включването на определени функции или електронни компоненти.

С други думи, работата на персонала, отговарящ за системата за управление на качеството на една компания, е много трудна задача, чиято трудност непрекъснато се увеличава, предвид непрекъснатото разширяване на интернет и възможностите, които предлага на потребителите . Осъзнаването на нуждите на потребителите вече не включва само оценяване на техните отговори на предишни продукти и услуги, но и преглед на същата информация, която намират в интернет.

border=0

Търсете друго определение