Дефиниция на наклонена линия

Преди да пристъпим към откриване на значението на наклонената права линия, е необходимо да определим етимологичния произход на двете думи, които му придават форма. И двете идват от латински, както можем да видим по-долу:
-Recta произлиза от "rectus", което може да се преведе като "право" и което от своя страна произлиза от глагола "regere", който е синоним на "straighten".
-Oblicua, от своя страна, произхожда от "obliquus", който се състои от две различни части: "ob", което е еквивалентно на "към", и "liquis", което означава "наклонен".

Редовете са линии на измерение, които се формират от безкраен брой точки. Тези точки следват един в друг в същата посока. Косията , от друга страна, е прилагателно, което се отнася до нещо склонно.

Наклонена линия е тази, която при пресичане на друга линия създава ъгъл, който не измерва 90 ° (т.е. не е прав ъгъл). От друга страна, ъглите, създадени от наклонените линии, не са еднакви (те не измерват същото).

Наклонените линии са част от множеството от сеансови линии . Тези линии са тези, които имат обща точка: правите линии без общи точки се наричат паралелни .

В рамките на сеансовите линии могат да се разграничат перпендикулярните линии и наклонените линии . При пресичане перпендикулярните линии образуват четири прави ъгли. Косите линии, както споменахме по-горе, пораждат равни ъгли, които не измерват 90 °.

Важно е да се отбележи, че тези класификации на линиите са изключителни. Две линии, които са наклонени, не могат да бъдат перпендикулярни и обратно. Може да се случи обаче, че една линия е наклонена към друга и перпендикулярна на трета. Например: линия a може да бъде наклонена към линия b и перпендикулярна на линия c .

В допълнение към всичко по-горе, не можем да пренебрегнем съществуването на друга поредица от характеристики и свойства, които са свързани с наклонените линии. По-специално се открояват следните:
-Облични прави линии се създават в различни точки, но по-късно те се събират, за да придадат форма на тъпи и остри ъгли.
- Перпендикулярът, който е съставен по отношение на гореспоменатия наклон, винаги е по-малък от тези.
-Не забравяйте, че косите се считат за равни, когато имат еднакво разстояние до това, което е подножието на перпендикуляра.
- В случай, че тези линии, които ни заемат, имат различно разстояние в подножието на перпендикуляра, се счита, че разстоянието, което е по-голямо, е по-голямо.

От друга страна, тя е известна като коса проекция на тези проекции, които се харесват на помощни изпъкнали линии, които са наклонени към равнината на проекция . По този начин съвкупността от точките на проектирания елемент има връзка с точките на проектирания елемент.

Необходимо е да се подчертае, че наклонената проекция се е превърнала в основен елемент в много области, като техническото рисуване и дори в работата на професионалистите от илюстрацията. Не трябва обаче да забравяме, че той често се използва и в областта на видео игрите.

border=0

Търсете друго определение