Определение на хепатограма

Хепатограма е кръвен тест, чиято специфична цел е оценката на функционирането на черния дроб . Резултатите от изследването ни позволяват да определим дали този орган работи правилно или има грешка.

Това означава, че хепатограма, наричана също чернодробен профил , помага да се диагностицират чернодробни заболявания или патологии, които по един или друг начин засягат черния дроб. Проучването служи и за контролиране на чернодробните функции, нещо важно, когато пациентът следва някои лечения.

Черният дроб е много важен за метаболизма . Тя е посветена на производството на жлъчката, развива синтеза на холестерол и различни протеини и съхранява витамини, например. Ето защо надзорът върху неговото функциониране и лечението на възможни аномалии е от съществено значение за поддържане на здравето ; оттук и значението на хепатограмите.

Лекарят може да поръча хепатограма, когато подозирате, че човек има чернодробно заболяване. Профилът на черния дроб също е полезен за прогнозиране, ако чернодробното заболяване вече е потвърдено.

Не е необходимо да се извършва специална подготовка за хепатограмата. Както и да е, постът от дванадесет часа преди извличането на кръвта допринася за точността на резултатите. Трябва да се отбележи, че получаването на пробата чрез въвеждане на игла обикновено не генерира повече усложнения за пациента.

Що се отнася до маркерите, които се анализират в хепатограма, те варират в зависимост от лабораторията . Обичайно е да се измерва наличието на определени протеини и ензими в кръвта, които се считат за ключови за метаболизма на черния дроб.

На базата на нормалните параметри се анализират стойностите на албумин , билирубин , алкална трансаминаза и алкална фосфатаза , наред с други маркери. По този начин хепатограмата може да разкрие съществуването на някакъв вид нарушение .

border=0

Търсете друго определение