Дефиниране на социални проблеми

Проблемите са проблеми, които включват някакъв вид неудобство или разстройство и изискват решение. Когато се появи проблем, трудно е да се постигне цел.

Социалното , от друга страна, е прилагателно, което се отнася до това, което е свързано с обществото . Обществото е общност, съставена от хора, които си взаимодействат и имат обща култура.

Следователно социалните проблеми са ситуации, които възпрепятстват развитието или напредъка на една общност или един от нейните сектори. Тъй като това са обществени въпроси, държавата носи отговорността и задължението да разрешава тези проблеми чрез действия на правителството.

Може да се каже, че социален проблем възниква, когато много хора не успяват да задоволят основните си нужди . Това, че сектор от населението не постига достъп до здравни услуги, образование, храна или жилище, е социален проблем.

Правителството ще отговаря за разработването на социалните политики, необходими за преодоляване на въпросния социален проблем и по този начин ще подобри качеството на живот на хората.

Гражданското общество обаче може да работи и за решаването на социалните проблеми. Съществуват множество неправителствени организации, чиято цел е борба със социалните проблеми чрез кампании, програми за развитие и др.

Въпреки че няма страни без социални проблеми, най-малкото от тях в националната реалност са индикатор за развитие . Колкото по-малка е степента на социални проблеми в живота на населението, толкова по-голям е напредъкът.

Най-тревожните социални проблеми на 21-ви век

Първо, има бедност , която засяга повече от един милиард души по света; но не става дума за невъзможност за достигане до края на месеца, а за степен на крайно лишение, без необходимия минимум за съществуване, като достъп до жилище, здраве, питейна вода и образование , наред с други необходими ресурси за развитието на всяко човешко същество. Една от причините за бедността е липсата на работа и затова това злощастно явление се осъществява главно в Третия свят, като африканският континент винаги е начело.

Бедността върви ръка за ръка с друг от най-тревожните социални проблеми на този век: глад . Важно е да се помни, че недохранването причинява най-голям брой смъртни случаи годишно, по-точно 10% от световното население , и че произходът на глада е и липсата на информация и образование, което води до ниско културно равнище.

Две от най-старите социални проблеми са сексуалната и расовата дискриминация , която се състои в обявяване на началниците на мъжкия пол и, общо взето, за така наречената бяла раса над жената и останалите раси, съответно. Въпреки борбата на милиони хора да премахнат тези проблеми чрез активизъм и масова осведоменост, това продължава и генерира страдания, насилие и смърт.

Как да говорим за социални проблеми, без да споменаваме насилието над деца , едно от жестокостите, които се случват само в нашия вид? Много пъти тя започва с необходимостта да се работи за деца от по-ниската класа и последващата експлоатация на онези, които ги експлоатират по най-страшните възможни начини, като детската проституция .

Всички тези социални проблеми са свързани помежду си и следователно не трябва да бъдат третирани изолирано: бедността изглежда е причина за повечето от другите, така че е първата атака с всички възможни средства за предотвратяване човешките същества продължават да ни разрушават сред нас.

border=0

Търсете друго определение