border=0


Bladeren op letters
compleet

slavernij

cavalerie

ridder

bok

paard

cabine

hoofd

haar

slinger

halster

hoofd

hoofd

Gemeentehuis

cabine

terneergeslagen

kabel

Coax kabel

Netwerk kabel

SATA-kabel

USB kabel

UTP-kabel

Gestructureerde bekabeling

kaap

kustvaart

jacht

cache

Cachivache

welp

cacique

cacofonie

cactus

steiger

kadaver

keten

Voedselketen

Waardeketen

Trofische ketting

cadenza

heup

cadet

vervaltijd

Bladverliezende boom

café

cafeïne

cafetaria

Kaffer

Vrije val

Spaarbank

Petrischaal

kassier

Geldautomaat

pompoen

ontwerp

kramp

ramp

Calaña

schedel

calcium

rekenmachine

berekening

boiler

bouillon

caleidoscoop

kalender

Opwarmen

Opwarming van de aarde

kaliber

kwaliteit

Kwaliteit van leven

Educatieve kwaliteit

warm

kalifaat

kwalificatie

schoonschrift

calligram

Callcenter

straat

steeg

eelt

Rustig maar

hitte

Soortelijke warmte

Latente warmte

calorie

laster

Golgotha

kaalheid

rijbaan

schoeisel

bed

Camalote

camera

Digitale camera

webcam

kameraadschap

ruilen

verandering

Klimaatverandering

Staatsverandering

Fysieke verandering

Chemische verandering

Sociale verandering

weg

truck

overhemd

kamp

campagne

bel

Gauss bel

Verkiezingscampagne

Klokkentoren

kampioenschap

boer

land

platteland

camping

veld

Studiegebied

Elektrisch veld

Zwaartekrachtveld

Magnetisch veld

Semantisch veld

campus

camouflage

riet

kanaal

schurk

hennep

Basic mand

rietveld

kanker

rechtbank

kanselier

lied

kaars

kandidaat

openhartigheid

kaneel

krab

kangoeroe

kannibaal

uitwisseling

tuit

canon

kanon

Literaire canon

Muzikale canon

heiligverklaring

Zing daad

werper

groeve

kwantiteit

het zingen

kanton

canule

mahonie

chaos

laag

Ozonlaag

hoedanigheid

Voorwaardelijke mogelijkheden

Coördinerende mogelijkheden

Fysieke mogelijkheden

opleiding

condensator

spitsvondig

aalmoezenier

palindroom

capillair

capillariteit

kapel

kapitaal

Werkkapitaal

Aandelenkapitaal

kapitalisme

kapitalisatie

captain

kapitaal

Capitol

overgave

hoofdstuk

Capo

capoeira

gril

Steenbok

Caprino

capsule

stroomgebied

Captcha

vangen

ongezonde toestand

gezicht

caravel

karabijn

karakter

kenmerken

Fysieke kenmerken

karakteriseren

caravan

koolhydraten

kolen

Actieve kool

Koolstof 14

karbonkel

carburator

huisvesting

gevangenis

kardinaal

hart-

cardia

kardinaal

cardiologie

Hart-en vaatziekten

cardiovasculaire

distel

ondiepte

gebrek

Careo

maskeren

belasting

Elektrische lading

kantoor

Caribbean

spotprent

liefkozing

liefdadigheid

cariës

liefkozing

cariocinesis

karyotype

charisma

carlismo

vleselijk

carnaval

vlees

rammen

vleesetend

caroteen

karper

Carpe Diem

map

timmerwerk

race

Wapenwedloop

Achtergrond race

Postrace

Snelheidsrace

Universitaire carrière

kar

snelweg

rijstrook

vervoer

carrosserie

straatveger

vlotter

vervoer

carrousel

letter

Letter of credit

Lezers Brief

Sollicitatiebrief

Verzoekbrief

Organisch menu

poster

aanplakbord

portefeuille

kraakbeen

cartografie

karton

patroon

huis

Verhuren huis

Moederbedrijf

Casaca

cassatie

huwelijk

Jingle Bell

waterval

Bouwvakker

Oude stad

caseïne

gehucht

bijna

casino

geval

Casusrapport

Toevallige zaak

boosheid

scatterbrained

cassette

fokken

castagnetten

Castiliaans

kuisheid

straf

kasteel

gieten

bever

ongeval

casuïstiek

katabolisme

natuurramp

verrekijker

katalysator

catalogus

staar

katharsis

kadaster

catastrofe

professoraat

kathedraal

categorie

catechese

catering

kation

kathode

Katholiek

Kaukasisch

bed

rubber

voorzichtigheid

Debiet

caudillismo

oorzaak

oorzakelijk verband

behoedzaamheid

gevangenschap

gevangene

grot

hollenman

holte

herkauwen

cavitatie

cay

jacht

braadpan

CD

CD-ROM

gerst

ui

zebra

geven

ceder

Identiteitskaart

hoofdpijn

cephalopod

blindheid

wenkbrauw

cel

Actieve cel

viering

beroemd

celenterados

spoed

Celestina

coeliakie

vrijgezel leven

jaloezie

Celsius

keltisch

cel

Dierlijke cel

Eukaryotische cel

Prokaryotische cel

Plantencel

Mobiele telefoon

begraafplaats

cement

diner

Cenakel

rand

coenesthesia

omgorden

zenit

as

cenote

volkstelling

censuur

centaur

sprankje

eeuwfeest

honderdste

Celsius

centimeter

schildwacht

centraal

Waterkrachtcentrale

Kerncentrale

centralisme

centralisatie

centrifugeren

centriole

centrum

Winkelcentrum

Cultureel centrum

Computercentrum

Zwaartepunt

Gezondheidscentrum

Educatief centrum

zwaartepunt

centromeer

centrosome

eeuw

centurion

CEO

Cepa

CEPAL

borstel

mantrap

wax

keramiek

dicht

beperken

Zorg ervoor dat

varkensvlees

granen

cerebellum

hersenen

ceremonie

zero

gesloten

slot

Cerramiento

heuvel

wedstrijd

zekerheid

zekerheid

certificaat

bier

hals-

verbreking

ophouden

Keizersnede

toewijzing

mand

cesuur

walvisachtig

keton

ketose

schepter

ceviche

jakhals

chalet

sjaman

kermisbed

babbelen

babbelen

chef

controleren

Cheto

Chévere

Chicano

Chi>

Chili

spaander

apparaatje

grap

Churre

CIA

cyanobacteriën

cyanosis

cyanide

ischias

cyberpesten

cyberculture

cyberspace

netizen

cybernetica

cyclisch

wielersport

cyclus

Celcyclus

Levenscyclus

cycloon

hemel

plafond

moeras

wetenschap

Science fiction

Politicologie

Hulpwetenschappen

Biologische wetenschappen

Exacte wetenschappen

Natuurwetenschappen

Sociale wetenschappen

slijm

wetenschapper

sluitend

Boekhouding wordt afgesloten

hert

kyfose

figuur

encryptie

zygote

krukas

koriander

cilinder

top

bighorn

Cimiento

beitel

bioscoop

kinematica

kinetica

cynisme

Brits-Indische soldaat

Circense

circuit

Gesloten circuit

Elektrisch circuit

Geïntegreerde schakeling

circulatie

circulerende

circulaire

cirkel

singel

omzichtig

omstandigheid

kaars

chirurgie

schisma

regenbak

Cisura

afspraak

Tekstcitaat

Citadino

cytoskelet

cytology

cytoplasma

stad

Stad staat

burgerschap

burger

burgerlijk

beschaving

vaderlandsliefde

onkruid

geschreeuw

stam

ondergronds

helderheid

hoorn

klarinet

duidelijk

chiaroscuro

Middenklasse

Sociale klasse

klassicisme

klassiek

classificatie

wankelen

klooster

claustrofobie

clausule

sluitend

sleutel

Muzikale sleutel

anjer

klavichord

sleutelbeen

pin

spijker

genade

kleptocracy

kleptomaan

geestelijke

geestelijkheid

cliché

klikken

klant

Potentiële klant

Clientserver

cliëntelisme

weer

climacterisch

kliniek

paperclip

splijting

cloaca

kloon

chloor

chlorophyl

chloroplast

Natriumchloride

Cloud computing

club

tros

cnidarians

dwang

coacervaten

coaching

dwang-

bijdragen

stolling

samensmelting

coalitie

alibi

kobalt

lafhartig

schuur

dekking

collectie

koperen

koken

quotiënt

keuken

krokodil

Cocoliche

cocktail

gulzigheid

codering

code

Burgerlijk wetboek

Handelscode

Ethische code

Genetische code

Wetboek van Strafrecht

codominance

IQ

co-enzym

coercibility

dwang

even oud

coevolution

gelijktijdig bestaan

cofactor

huif

broederschap

cognitivismo

cognitieve

kenner

omkoperij

samenhang

cohesie

raket

cohibir

cohorte

steekpenningen

toeval

samenwerking

vergelijking

collageen

instorten

onderpand

matras

stootkussen

collectie

samen slapen

gemeenschap

groep

collega

Colegiado

school

boosheid

cholesterol

zoemende vogel

koliek

heuvel

aangrenzend

collineair

Oogdruppels

aanrijding

collage

bijenkorf

hoogte

colofon

colloïde

colombofilia

dikke darm

Keulen

kolonisatie

gemeenzaam

colloquium

kleur

kolossaal

kolom

Journalistieke kolom

ruggegraat

schommel

geheime verstandhouding

coma

comandita

commando

regio

gevecht

combinatie

oxidator

brandstof

verbranding

komedie

terughoudend

Eetkamer

commensalisme

Reageren op

commentaar

commercieel

merchandising

handelaar

handel

Elektronische handel

Internationale handel

eetbaar

komeet

Stripboek

verkiezingen

eten

Junk food

Politiebureau

commissie

comité

grantor

uitlenen

comfort

wildcard

compact

peetvader

kameraadschap

metgezel

vennootschap

vergelijking

verschijnen

aandeel

kompas

mededogen

compendium

compensatie

concurrentie

concurrentievermogen

compilatie

compiler

meegaand

complex

complement

medeplichtigheid

plot

componenten

gedrag

samenstelling

compost

aankoop

begrip

samendrukking

compressor

ontvangstbewijs

verplichting

samenstelling

dwang

gegevensverwerking

computer

berekening

mededeling

Sociale communicatie

vrijlating

gemeenschap

Landelijke gemeenschap

gemeenschap

communisme

aaneenschakeling

concaaf

raad

concentratie

concentrical

opvatting

concept

conceptuele

overleg

concessie

bewustzijn

Sociaal bewustzijn

concert

verzoening

raad

bondig

conclave

conclusie

gelijktijdige

overeenkomst

concordaat

eendracht

verharding

beton

buitenechtelijk samenwonen

zondige begeerte

gelijktijdig

wedstrijd

competities

hersenschudding

provincie

graaf

overtuiging

condensatie

genadigheid

conditie

Werkende staat

Lichamelijke conditie

Onveilige staat

conditioning

kruiderij

rouwbeklag

condominium

kwijtschelding

condor

aandrijving

gedrag

geleidingsvermogen

Thermische geleidbaarheid

kanaal

Elektrische geleider

connectiviteit

connector

verbinding

vertrouwelijk gesprek

making

federatie

conferentie

verlenen

bekentenis

trust

vertrouwelijkheid

configuratie

Elektronische configuratie

opsluiting

bevestiging

confiscatie

conflict

samenvloeiend

overeenstemming

overeenstemming

comfort

confrontatie

verwarring

ijskoud

congeneren

aangeboren

congestie

conglomeraat

verdriet

congregatie

congres

congruentie

coniferen

raden

vervoeging

conjunctie

reeks

bezwering

dragen

herdenking

onderling meetbaar

medelijden

schok

commutatie

schakelaar

geheime verstandhouding

bijbetekenis

kegel

kennis

verovering

wijding

bloedverwantschap

bewust

prestatie

consequentie

opeenvolgend

raad

overeenstemming

toestemming

behoud

conservatief

overweging

zending

consequent

consistentie

consistent

troosten

consolidering

gelijkluidendheid

medeklinker

consortium

gemalin

opvallend

samenzwering

standvastigheid

constante

noot

sterrenbeeld

grondwet

bestanddeel

constructie

constructionism

construeren

troost

gebruikelijk

consul

consulaat

overleg

Populair consult

consument

verbruik

consubstantieel

accounting

Administratieve boekhouding

Bankboekhouding

Commerciële boekhouding

Kostenberekening

Financiële boekhouding

Fiscale boekhouding

Algemene boekhouding

Overheidsboekhouding

accountant

contact

geteld

accountant

boekhouding

besmetting

besmetting

Milieuvervuiling

Watervervuiling

Luchtvervuiling

Bodemvervuiling

Geluid vervuiling

Visuele vervuiling

kijk

tijdgenoot

containment

twistziek

houder

inhoud

antwoorden

verband

Historische context

Sociale context

wedstrijd

continent

onvoorziene

continuïteit

doorlopend

contour

Contrabas

smokkelen

samentrekking

Spiercontractie

contractuur

tegencultuur

tegenstrijdigheid

bootsman

contramano

tegenhanger

tegenwicht

Achterkant

averechts

contrapunt

geërgerd

Contrarreforma

tegenwerken

wachtwoord

contrast

contract

Werk contract

Sociaal contract

Tegenwaarde

overtreding

bijdrage

bijdragen

controle

Kwaliteitscontrole

Afstandsbediening

controleur

controverse

contubernio

koppigheid

overweldigend

kneuzing

agglomeratie

herstel

convalidación

conventie

conventioneel

overeenkomst

conventillo

klooster

convergentie

conversatie

conversie

omvormer

convex

overtuiging

overtuigd

overtuigend

behandelen

gelijktijdig bestaan

telefoontje

konvooi

echtgenoot

samenwerking

coöperatieve

cooperativismo

co - opt

coördineren

coördinatie

kop

copayment

deelgenootschap

Pompadour

exemplaar

overvloedig

versregels

flirterig

moed

koraal

tie

korvet

ros

Achtste noot

Vierkante haakjes

kurk

hartelijkheid

Bergketen

chordofoon

koord

Navelstreng

choreography

onderhuid

hoornvlies

kornet

kroonlijst

koor

bloemkroon

gevolgtrekking

kroon

Cirkelvormige kroon

corporatie

lichamelijk

corporatisme

lichamelijkheid

pilletje

correctie

rechts

gang

correlatie

E-mailadres

correspondentie

overeenkomstig

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

correspondent

stroom

Wisselstroom

Gelijkstroom

Elektrische stroom

Zeestromingen

bevestigen

corrosie

corruptie

kaper

Corsicaans

firewalls

rechtbank

Hooggerechtshof

stoet

hoffelijkheid

korst

corticoïde

Kortsluiting

Korte film

ding

Ding beoordeeld

cosecans

gewas

cosinus

schoonheidsmiddelen

cosmogony

kosmopoliet

kosmos

wereldbeeld

Cosplay

kosten

Kapitaalkosten

Verkoopkosten

Productiekosten

Vaste kosten

Marginale kosten

Totale kosten

Variabele kosten

zeden

Cota

cotangent

vergelijking

COTERRANEO

cotext

dagelijks

zaadlob

roddelen

prijs

reserve

covalente

covariantie

dekking lading

samenloop

CPU

barst

kraker

schedel

krater

creationisme

creatinine

creativiteit

groei

Bevolkingsgroei

Economische groei

Natuurlijke groei

Vegetatieve groei

geloofwaardigheid

credit

Bankkrediet

Belastingkrediet

Hypothecaire lening

credo

geloof

crème

rits

knetteren

schemering

kuif

teelt

teelt

schepsel

raadsel

misdaad

criminaliteit

criminologie

criminologie

cryogenics

Creole

cryosfeer

cryotherapie

crypt

raadselachtig

cryptogram

pop

crisis

Economische crisis

smeltkroes

crispation

glas

lens

kristallisatie

criterium

Deelbaarheidscriteria

Evaluatiecriteria

recensie

Constructieve kritiek

Literaire kritiek

kritiek

CRM

chromium

chromosome

kroniek

dienstregeling

Cronolecto

chronologie

chronologisch

chronometer

cronopio

schets

crossfit

crowdfunding

crowdsourcing

kruising

Cruiseschip

beslissend

Kruiswoordpuzzel

Rauwe veganist

ruw

zondigheid

cruenta

geknars

schaaldier

Rood kruis

kruistocht

CSS

Cuadrado

kwadrant

quadriceps

vierhoek

Vergelijkende grafiek

Synoptische tabel

Theatrale foto

leb

kwaliteiten

kwalificatie

kwalitatieve

bedrag

quantum

kwantificeren

kwantitatief

quarantaine

vasten

kwartet

Groeikamer

Afnemende wijk

kwarts

quasi-

deksel

kubisme

ellepijp

kubus

voorn

fluisteren

mes

Cueca

hals

bottleneck

bekken

rekening

Bezig met controleren van account

Debiteuren

verhaal

Horror verhaal

Fantastisch verhaal

Politie verhaal

Realistisch verhaal

Traditioneel verhaal

touw

leer

lichaam

Geometrisch lichaam

Stijve lichaam

Ronde lichamen

Het kost

uitgifte

Sociaal probleem

vragenlijst

grot

zorg

Verpleegkundige zorg

hoofd

s>

culinaire

culmineren

fout

aanbidding

cultuur

Burgercultuur

Cultuur van wettigheid

Massacultuur

Fysieke cultuur

Algemene cultuur

cumbia

top

verjaardag

vervulling

stapelwolk

wieg

wig

Zwager

wigvormig

greppel

cunicultura

honorarium

koekje

Cupido

Cupla

quota

coupon

koepel

genezen

genezing

kwakzalver

Cure it

kurkuma

nieuwsgierigheid

hervatten

corny

cursus

looierij

bruinen

curve

Vraagcurve

Onverschilligheidscurve

Niveau curve

Aanvoercurve

Normale curve

kromming

gebogen

cusp

hechtenis

customizar

huid-

nagelriem

teint

grotty