Определяне на не-копланарни вектори

Векторът е концепция с няколко значения. Ако се фокусираме върху областта на физиката , откриваме, че векторът е величина, определена от нейния смисъл, неговата посока, количеството и точката на приложение.

В същото време прилагателното coplanar се използва, за да се класифицират линиите или фигурите, които са в една и съща равнина . Важно е да се спомене във всеки случай, че терминът не е правилен от граматическа гледна точка и следователно той не фигурира в речника, произведен от испанската кралска академия ( RAE ). Вместо това тази организация споменава думата coplanar .

Векторите, които са част от една и съща равнина, по този начин, са копланарни вектори . Обратно, векторите, които принадлежат към различни равнини, се наричат не-копланарни вектори .

Установено е, следователно, че не-копланарните вектори, тъй като те не са в една и съща равнина, е от съществено значение да отидат до три оси, до триизмерно представяне, за да ги изложат.

За да се знае дали векторите са копланарни или не-копланарни, възможно е да се обжалва операцията , известна като смесен продукт или тройно скаларен продукт . Ако резултатът от смесения продукт е различен от 0 , векторите са не-копланарни (същите като точките, които те свързват).

Следвайки същите разсъждения, можем да твърдим, че когато резултатът от тройния скаларен продукт е равен на 0 , въпросните вектори са копланарни (те са в една и съща равнина).

Да вземем случая на вектори А (1, 2, 1) , В (2, 1, 1) и С (2, 2, 1) . Ако изпълним тройната скаларна операция, ще видим, че резултатът е 1 . Различни от 0 , ние сме в състояние да поддържаме, че това са не-копланарни вектори .

Важно е също да знаете, когато работите и изучавате вектори, независимо дали са не-копланарни или от какъвто и да е друг тип, че те имат четири основни характеристики или признаци на идентичност. Имаме предвид следното:
- Модулът, който е размерът на въпросния вектор. За да го определим, трябва да започнем от това, което е неговата крайна точка и точката на приложение.
Смисълът, който може да бъде много различен тип: нагоре, надолу, хоризонтално надясно или наляво ... Определя се, както е логично, въз основа на стрелката, която има един край.
- Точката на приложение, вече спомената по-горе, която е произходът, от който продължава векторът.
- Посоката, която е ориентацията, която придобива линията, в която се намира въпросният вектор. В този случай можем да определим, че тази посока може да бъде хоризонтална, наклонена или вертикална.

В много научни и математически области се използват тези вектори, копланарни и не-копланарни, но също така и на много други, които съществуват. Имаме предвид едновременни, колинеарни, унитарианци, ъглови, свободни ...

С всяка една от тези операции могат да се извършват такива като суми или дори продукти, които ще бъдат предприети с помощта на различни методи и съществуващи процедури.

border=0

Търсете друго определение