Дефиниция на XML

XML идва от eXtensible Markup > ( "Разширен език за маркиране " ). Това е метаязик ( език, който се използва, за да се каже нещо за друг) разширяем етикет, който е разработен от Word Wide Web Consortium ( W3C ), международна търговска компания, която прави препоръки за World Wide Web .

XML

XML е адаптация на SGML ( стандартен общ език за маркиране ), език, който позволява организирането и етикетирането на документи . Това означава, че XML не е сам по себе си език, а система, която позволява да се определят езиците според нуждите. XHTML , MathML и SVG са някои от езиците, които XML има способността да дефинира.

Базите данни, текстови документи, електронни таблици и уеб страници са някои от областите на приложение на XML. Метаязиката изглежда като стандарт, който структурира обмена на информация между различни платформи.

Експертите посочват няколко предимства, които произтичат от използването на XML, като например: че е разширяем (нови маркери могат да се добавят след дизайна на документа); неговият анализатор е стандартен (не изисква промени за всяка версия на метаезика); улеснява анализа и обработката на XML документи, създадени от трети страни.

Сред езиците, създадени с XML, се открояват XSL ( Extensible Stylesheet > ) и XLINK (които се опитват да надхвърлят ограниченията на хипертекстовите връзки в

border=0

Търсете друго определение