Определяне на движението на вълните

Действието и ефектът на движението се наричат движение . Глаголът да се движи, от друга страна, се отнася до това да накараш тялото да напусне мястото и да отиде да заема друг, или да разклати нещо или част от тялото. Движението, следователно, може да бъде свързано със състоянието на органите, докато те се сменят.

Ripple , от друга страна, е това, което вълни или се простира под формата на неравности. Трябва да се помни, че една вълна е движение, което се разпространява във флуид, крива, която се появява в някои гъвкави неща или напрежение.

Всички тези дефиниции ни позволяват да разберем понятието за движение на вълните , което е това движение, което се разпространява чрез вълни и включва транспорт на енергия , но не е от значение . На повърхността на водата и в частиците на еластична среда се намират примери за вълнообразни движения.

Трябва да се установи, че вълните могат да бъдат класифицирани въз основа на различни критерии. Така например, ако вземем предвид тяхната периодичност, можем да ги групираме в периодични, които се появяват в повтарящи се или непериодични цикли.

Те също така се класифицират в тези други условия:
• Въз основа на неговото разпространение, вектор или скалар.
• Що се отнася до средствата за разпространение, те могат да бъдат механични или немеханични.
• Що се отнася до вълновата линия, може да се говори за триизмерни, едномерни или двумерни вълни.

Вълновото движение, следователно, е разпространението на нарушение на определено свойство на среда , като плътност, налягане или магнитно поле. Средството, което изпитва смущенията, може да бъде вода, въздух или дори вакуум.

Студентите по физика са тези, които се нуждаят от изучаване на гореспоменатото движение на вълните, което ги кара да учат и откриват, че основно това може да бъде от два вида:
• Когато става въпрос за надлъжни вълни, това, което се произвежда, е, че средата се движи в същата посока на разпространение.
• В случай на напречни вълни, това, което се случва, е, че средата се движи под прав ъгъл по отношение на посоката на разпространение.

В допълнение към всичко гореизложено следва да се отбележи и друга важна серия от елементи и въпроси, свързани с вълновото движение:
• Честотната единица, която се използва за измерване, е Hertz. Това е представено от Hz и е равно на един цикъл в секунда.
• За да може да се анализира внимателно движението, което ни заема, също е от основно значение да се вземат предвид други критерии като удължение или възел.

Възможно е да се разграничат различни елементи в вълната на вълновото движение. В този смисъл може да се говори за амплитуда (разстоянието между точката на максимално удължение и средата на вълната), билото (точката на максимално удължение), долината (най-ниската точка), периода (времето). която отнема една вълна, за да премине от точка с максимална амплитуда към следващата), честота (колко пъти вибрациите се появяват за единица време) или дължина на вълната (разстоянието, което съществува между една и съща точка на две последователни неравности) ,

border=0

Търсете друго определение