Определение за въвеждане

Терминът въведение идва от латинска дума, която се отнася до действието и ефекта от въвеждането или въвеждането на себе си (навлизане на място, поставяне на нещо в нещо друго, получаване на някой да бъде приет, шофиране някой в ​​място). Тя може да се използва и за позоваване на първоначалната част на нещо (например разговор или текст).

Някои фрази, които могат да служат като пример за това, са: "След десетминутно въведение, президентът продължи да се позовава на главната тема на срещата" , "Не искам въвеждания, отидем направо на въпроса" , "Учителят направи кратко въведение. и след това обясни урока на деня . "

В областта на музиката въвеждането е първоначалната част от инструменталната работа. Обикновено това е кратък раздел с кратка продължителност, в който се представят причините, които ще се появят в цялата работа. Много е важно композиторът да успее да привлече вниманието на обществеността в тази първа част, затова трябва да постави специален акцент върху създаването на това въведение . "Композиторът е включил въведение със скрипките и арфите пред солото за пиано" .

В публикациите обикновено се посвещават първите страници, за да се говори за това, което читателят ще открие в тази работа, тази първоначална част от нея е известна като Въведение или преамбюл . Можем да кажем например: "Романистът се проявява във въвеждането на книгата, вдъхновена от реални събития" , "Руският учен изясни в представянето на своята работа, че не възнамерява да неуважи никого с изследванията си" .

Характеристиките на въвеждането зависят от жанра и формата на творбата. Обикновено е по-често при изпитванията ; когато авторът, или който е събрал информацията, която се предлага в книгата, обяснява целите на съдържанието и отразява причините, довели до реализирането на тази работа.

Като цяло есето се състои от три части: въведение, тялото и заключенията . Докато въвеждането постулира това, което ще бъде обсъдено в книгата, в тялото се представя развитието на темата, обикновено подредено в глави , а в последната част авторът улавя най-важните точки от работата и техните заключения от всяка една.

Що се отнася до въвеждането, то може да включва от обяснения по темата на текста до фоновия преглед, които са свързани с централната тема.

Въвеждането в разказа

В разказа, въвеждането е първата част, в която се представя сюжетът на историята . В зависимост от историята тази част е повече или по-малко важна: в историята, например, е важно да се постигне привързаността на читателя. Лошото въведение може да накара читателя да напусне четенето, преди дори да научи централната идея на историята.

Както Джулио Кортасар изрази в няколко случая, намирането на добро начало за един човек е също толкова важно, колкото и намирането на перфектната форма на неговия резултат. Автор, който не е в състояние да направи това, трябва да работи усилено, за да се коригира и преодолее, защото в този детайл се крие успехът на историите и цялата им привлекателност.

За да се постигне перфектното начало на една история, е важно да се разгледат три неща. Първо: кажете най-важното. Второ: да знаете как да мълчите и че читателят открива само това, което ние наистина искаме да знае. Трето: представете конфликта директно, без прекалено много обиколки или описания. Ако с всичко това получим силно въведение, остава само да изградим добро развитие и резултат, който оставя читателя да иска да прочете повече за нашето авторство.

border=0

Търсете друго определение