Определение на кухината

Понятието за кухина е свързано с наличието на дупка или дупка . Следователно мястото, което остава празно в едно твърдо тяло , е особеност, която може да бъде произведена от естествени условия или която може да бъде генерирана изкуствено.

Oquedad

Костите на човешкото тяло, например, имат различни нива на кухина. Когато кухините са многобройни, говорим за гъбеста кост . От друга страна, ако костта има няколко кухини, тя се квалифицира като компактна .

Други видове органи и тъкани също имат кухини. Такъв е случаят с стволовете на дърветата или с черупките. Тези кухини могат да имат различни функции в зависимост от въпросния организъм .

В областта на строителството , анализът на празнотата на материалите е много важен, за да се определи неговата полезност във всеки отделен случай. Бетонът , известен също като бетон , се подлага на процес на уплътняване, за да се избегнат кухини (тъй като те го правят по-крехко). Има обаче изключения: бетон, който е изложен на много ниски температури, има кухини, за да подобри устойчивостта си към евентуално замръзване.

На символично ниво, пропастта може да бъде пляскане или непоследователност в мисленето, речта или действието на човек: "Клубът реши да освободи играча, когато забеляза пропаст в ангажимента си към институцията" , "Тезата не беше одобрен, тъй като е представил многобройни кухини в аргументацията си " , " Забравеността е кухина, в която пада по-голямата част от смъртните " .

Коксът

Coquera е термин, тясно свързан с този на кухината; всъщност, това е вид кухина с малко разширение в масата на скалата, според дефиницията на РАЕ. В областта на строителството, коксовите клетки се разглеждат като малки дупки, които се появяват в стоманобетон (т.е. в изкуствен камък).

Според някои автори коксът може да се класифицира като повърхностен, среден и важен . Въпреки това анализът и оценката на всяка кухина трябва да се извършват от квалифициран персонал, като се вземат предвид редица фактори, които надхвърлят физическия аспект на пукнатините; например, основна част от присъдата е да се проучи потенциалната странична вреда, която може да причини, ако те могат да засегнат съседните структури и скоростта, с която тя може да се влоши.

За да се разбере защо се образува кокс, е необходимо да се знае как се произвежда бетонът. Това е хетерогенен материал, който се постига чрез смесване на цимент, вода, чакъл и пясък. По време на тренировъчния процес остават въздушни джобове, които са необходими, за да се елиминира, за да се избегне оставането в масата след прилагането му. Този процес на отстраняване на въздуха се постига чрез уплътняване на бетон и има няколко начина за неговото успешно постигане:

* с вибрираща игла , известна още като вибратор . Това е най-популярният ресурс в произведенията, но също така изисква известно умение за пълна ефективност;

* с вибрираща тава , която се препоръчва за елементи с умерена дебелина, като плочи и плочи. Трябва да се отбележи, че е по-лесно да се използва от вибриращата игла, въпреки че в някои случаи е препоръчително да се комбинират и двете, за да се получат по-добри резултати;

* ръчно нарязване на тестото с помощта на бар . Този конкретен метод е най-малко препоръчван за лечение на структурни елементи.

Кокверите са тип кухина, която може да бъде представена в различни измерения и това има пряко въздействие върху рисковете . Това е пряко пропорционална връзка: колкото по-малък и повърхностен, толкова по-малък е рискът и обратното. В най-сериозните случаи се препоръчва да се извърши работа, за да се укрепи структурата или да се разруши.

border=0

Търсете друго определение