Определение на електрически проводник

Прилагателното драйвер се използва, за да опише какво води (водачи, транспорт, насочва). Електрическият , от своя страна, споменава какво има, има нужда или предава електричеството : формата на енергията, която се основава на силата, проявена от отхвърлянето или привличането между частици, които имат заряд.

Електрически проводник по този начин е материал, който позволява предаването на електричество . Този капацитет се дава от ниското съпротивление, което оказва преди движението на електрическия заряд .

Има различни видове материали, които действат като електрически проводници. Най-ефективни са метали като мед , сребро , желязо , алуминий и злато . Въпреки това, някои материали, които не са метали, като физиологичен разтвор или графит , също функционират като електрически проводници.

Ако вземем предвид начина, по който електрическият проводник изпълнява своята работа, тогава можем да разработим класификация на различните материали, които следните три групи се връщат при нас:

* метални : тези електрически проводници действат електронно, тъй като се основават на свободни електрони за пренасяне на зарядите. Точно това може да се случи, защото членовете на тази група са метали и сплави;

* електролитни : това са тези, които имат йонна класа. Това означава, че веществата трябва да претърпят пълна или частична дисоциация , за да предизвикат образуването на положителни или отрицателни йони, които са отговорни за пренасянето на зарядите. В този случай има химическа реакция и изместване на материята едновременно с преминаването на електрически ток;

* Газови : както подсказва името, тези електрически проводници са газове. Разбира се, това не може да бъде какъвто и да е газ, а такъв, който е бил подложен на йонизация , процес, който го прави способен да провежда електричество. Макар да е вярно, че този тип електрически проводник не се използва много често, не можем да попречим на самия въздух (газ, който ни заобикаля постоянно) да действа по този начин, например, когато се занимава с електрически разряди и мълния, между други случаи.

На ниво промишленост и домакинство най-често използваният електрически проводник е мед . Това се дължи на връзката между нейната цена и капацитета на водача. Затова много често се използват медни кабели.

Трябва да се отбележи, че електрическите проводници пренасят електричество от една точка в друга; те могат да променят напрежението, когато са конструирани като трансформатори; и позволяват създаването на електромагнитни полета чрез формиране на електромагнити и рулони.

Вземете случая на телевизор, който се нуждае от електрически ток. Устройството има кабел за свързване към електрически контакт, като по този начин образува електрическа верига. Кабелът на телевизора е съставен от електрически проводник от един или повече жици, увит в слой от пълнител и защитен с изолация и капак, който осигурява механична защита.

Една от операциите, които техниците трябва да извършват с голяма честота при работа с електрически проводници е да се измери тяхното ниво на проводимост. За тази цел те могат да използват различни инструменти и техники; грубо можем да кажем, че конвенционалното измерване включва прилагането на напрежение между два електрода и след това се изчислява съпротивлението на разтвора.

Разтвори с висока степен на електропроводимост генерират по-високи токове. За да може интензитетът на тока да се съдържа в решение на тези характеристики, трябва да направим повърхността на сондата по-малка или да увеличим разстоянието между двата полюса. Следователно е необходимо да се използват сонди, които се адаптират към обхвата на измерване на всеки тест.

border=0

Търсете друго определение