Определение за изваждане на фракции

Терминът изваждане обикновено се отнася до операцията, която се състои в изваждане . Този глагол, от друга страна, се отнася до намаляване, свиване или отделяне на част от едно цяло . Ако се фокусираме върху математиката, изваждането се състои в намирането на разликата, която съществува между две изрази или количества.

По този начин можем да говорим за различни видове изваждане, като алгебрично изваждане , изваждане на полиноми , изваждане на вектори и изваждане на матрици . В тази възможност ще се съсредоточим върху изваждането на дроби .

За да разберем тази операция, трябва да знаем, че в математиката една част е израз, който разкрива деление . С други думи, това е сума, която се разделя на друга сума.

Фракцията се състои от две числа : горната се нарича числител , а по-ниската - знаменателят . Начинът за извличане на дроби ще зависи от това дали и двете фракции имат един и същ знаменател или не.

Когато фракциите имат един и същ знаменател , ние просто изваждаме числителите както във всяко алгебрично изваждане и запазваме знаменателя. Например:

7/2 - 4/2 = (7 - 4) / 2 = 3/2

Ако знаменателите са различни, първо трябва да ги съчетаем , като намерим общия знаменател . За да направим това, можем да умножим всяка фракция от знаменателя на другото:

9/7 - 2/3

(9 x 3) / (7 x 3) - (2 x 7) / (3 x 7)

27/21 - 14/21

След като намерим общ знаменател, пристъпваме към изваждане, както е обяснено в предишния пример:

(27 - 14) / 21 = 13/21

Учениците в инфантилния етап, преди да влязат във Вторичната, са, когато започнат да се учат да прибавят и изваждат фракции, тъй като тези математически операции са основни и фундаментални към момента, в който те могат да разширят знанията си в тази област.

По-конкретно, те започват да правят проблеми с две фракции и след това, за да консолидират наученото и да придобият плавност, те ще продължат със същата операция, но с три или повече. В този случай процедурата е подобна. По този начин, в случай че те споделят знаменател, всичко е много по-просто, защото те ще трябва само да продължат да изваждат числителите.

Ако това, което се случва, е, че те имат различен знаменател, тогава ще трябва да следваме гореспоменатия процес на намиране на това, което е най-малкото множествено, и от това, след като веднъж е постигнато, развийте изваждането с числителите.

Добавянето и изваждането са най-простите операции, които трябва да се предприемат с гореспоменатите фракции. Въпреки това, ние не трябва да пренебрегваме, че можете да изберете да извършвате умножения и разделения. В първия случай, това, което трябва да направите, е да умножите числителите от една страна и знаменателите от другата. Пример: 3/2 x 5/4 = (3 x 5) / (2 x 4) = 15/8

Във втория случай, при разделянето на две дроби, трябва да умножите числителя на една фракция от знаменателя на другия, за да получите крайния числител и да умножите знаменателя на първата фракция с числителя на втория. окончателния знаменател. Пример: 3/2: 5/4 = (3 x 4): (2 x 5) = 12/10.

border=0

Търсете друго определение