Дефиниция на наследство

Наследството е термин, произтичащ от латинската дума legātum . В ежедневния език идеята се отнася до материалните или символични елементи, които човек оставя на своите наследници .

Наследството може да бъде свързано с наследство . Става въпрос за това, което индивидът предава на други субекти, обикновено техните потомци , ученици , чираци и др. В някои случаи това предаване е доброволно и конкретно, въпреки че наследството може да бъде конституирано и чрез примера и етичните ценности на някого.

Например: "Социалният ангажимент е най-голямото наследство, което баща ми ме остави" , "Когато годините минават, това правителство ще бъде запомнено за бедността, която ни остави като наследство" , "Семейството на писателя е дарило наследството си на Национална библиотека " .

Да предположим, че технически директор на футбол работи в продължение на осем години в клуб. Когато най-накрая напусне поста, журналистите подчертават наследството, което треньорът напуска в институцията, известен с въпроси като определен начин на игра, ангажираност към професионализма и многото играчи, които е помогнал да се формира.

Междувременно един ресторант може да бъде наследство на баща на децата му. Този човек отвори помещенията и работи върху него през целия си живот. Когато той умре, децата му остават отпред и приемат като собственици.

На правно равнище наследството е разпоредба, която позволява на лицето да разпореди прехвърлянето, след като настъпи смъртта му, на едно или повече активи на бенефициент (който получава името на заветника ). Това решение трябва да се спазва от наследниците.

border=0

Търсете друго определение