Определение на минимализма

Минимализмът е артистичен поток, който използва само минимални и основни елементи . В крайна сметка, в ежедневния език, минимализмът се свързва с всичко, което е сведено до същественото и което няма допълнителни или допълнителни елементи .

Minimalismo

Например: "Бих искал да приложим минимализма в декорацията на моя дом" , "Шведският художник е един от максималните референтни елементи на минимализма в съвременната живопис" , "Не обичам минимализма, предпочитам барокови орнаменти и пълни с детайли ".

Следователно, намерението на минимализма е да генерира смисъл от минимума. Това изисква опростяване на използваните елементи, привлекателни за прост език, чисти цветове и прости линии.

Английският философ Ричард Уолхайм ( 1923 - 2003 ) е определен като отговорен за измислянето на концепцията за минимализма, по отношение на произведенията на американеца Рейнхард и френския Марсел Дюшан .

Експертите твърдят, че като художествена тенденция, минимализмът се появява през 60-те години от икономиката на средствата, използването на абстракция , функционален и структурен пуризъм, строги икономии и синтез .

Художници и скулптори са първите, които се обръщат към минимализма като Рейнхард , Доналд Джъд , Дан Флавин и Робърт Манголд . По-късно минимализмът се разпростира и върху архитектурата ( движението De Stijl ) и музиката, наред с други области.

Минимализмът също има своето отражение във философия или начин на живот, който предлага да се посвети на това, което е важно, и да отхвърли всичко ненужно като начин за постигане на лична реализация.

Минимализъм в музиката

Той е известен като минималистична музика към жанр, който произхожда от Северна Америка през 60-те години, каталогизиран като експериментален, който се основава на използването на постоянни импулси, в бавни трансформации, в съгласна хармония, в статични елементи и като цяло използва малки музикални фрази, които се повтарят.

Въпреки интереса, който предизвиква в много американски композитори, само четири от тях постигат известност чрез музикален минимализъм: Филип Глас, Тери Райли, Стив Райх и Ла Монте Янг. Сред европейските музиканти, които имат релевантни минималистични творения, са Ян Тиерсен, Луис Андриесен, Стив Мартланд и Вим Мертенс.

Дизайнът на минималистичната музика признава някои общи типологии, според Северноамериканския професор и композитор Кайл Юджин Ган, които са изложени по-долу:

* статична хармония : отнася се до склонността да не се променят акорди, или да се ретроградни или директно движение в рамките на група от акорди;
* Повторни кратки мотиви : без съмнение, най-характерната черта на минимализма в музиката. Някои примери са цигулковите импровизации на Тони Конрад и синусовия тон на Йънг;
* статичен ритъм : обикновено моторизиран, въпреки че понякога просто намалява до умерен репертоар на временни продължителности;
* статична апаратура : едновременно звучи повече от един инструмент, изпълнявайки една и съща мелодия, за разлика от писането, където всички линии се допълват и образуват невъзможен за представяне чертеж, ако някой от тях липсва;
* Метамузика : този термин се отнася до определени детайли , които не са били планирани и които растат или са разширени, сякаш са страничен ефект. Това може да бъде видяно в някои творби на Октет и Рейх барабани;
* ориенталски елементи : например в композициите на Glass, Young и Riley може да се намери забележително влияние на музиката от Индия, докато в творенията на Reich се възприемат елементи от африканската музика;
* чистота на песента : същността на песента е дестилирана, тя не крие детайли и много пъти лексикалното значение не се оценява. Вместо това се открояват ритъмът и повторението на мотивите.

border=0

Търсете друго определение