Дефиниция на гражданското строителство

Инженерингът, чрез използването на различни модели и техники , се опитва да реши различни проблеми и да отговори на разнообразните нужди на хората. Професионалистите в тази наука , които се наричат инженери , съчетават научния метод с творчеството си, за да изпълняват своите проекти.

Специалността инженерство, която отговаря за създаването на инфраструктура, транспортни дейности и хидравлично предприемачество, се нарича гражданско строителство . Той обикновено се занимава с обществени дейности и мащабни разработки.

В допълнение към строителните задачи, гражданското строителство участва в инспектирането , проучването и запазването на това, което е построено. По този начин тя се стреми да си сътрудничи в опазването на околната среда и в предотвратяването на произшествия, свързани с инфраструктурата, произтичаща от инженерни работи.

Съвременното гражданско инженерство е разработено от деветнадесети и двадесети век чрез усъвършенстване на инструментите, които измерват величините и разработването на математически модели за изчисление.

В рамките на гражданското строителство е възможно да се направи разграничение между хидравлично инженерство, строително инженерство, пътно инженерство, транспортно инженерство, геотехническо инженерство и строителен инженеринг .

Сред различните задачи, които гражданските инженери могат да разработят, са проектирането на летища , пътища , изграждането на сграда или посоката на строителството на мост . Ето защо неговата задача е много важна за постигането на градския растеж на всяка страна и за подобряване на нейната инфраструктура.

Това означава, че той е отговорен за замислянето, проектирането , изграждането и поддържането на обществени работи (акведукти, напояване, сгради, комуникационни маршрути, водноелектрически централи и т.н.); те са необходими за задоволяване на всички човешки потребности (здраве, храна, транспорт, жилище, енергия и отдих) на групата цивилни от тази общност.

Области на действие на гражданското строителство

С течение на годините сферите на действие на гражданското строителство нарастват; Днес тя не само е отговорна за изкуствените работи, но и решава проблеми, свързани с естествените материали на околната среда , например последствията от дъждове, земетресения и др.

Що се отнася до физическото поле на действие, то се счита, че включва строителни работи и земята, на която са построени. За да изпълняват своите задължения, инженерите трябва да провеждат проучвания и да следят състоянието на тези сгради, които изпълняват, както и да търсят начини да разберат поведението на пространството, за да избегнат определени катастрофи .

Що се отнася до социалната област на действие, тя включва проектирането и планирането на инфраструктурни работи. Трябва да се отбележи, че отговорността на инженерите е много висока, тъй като тяхната работа зависи от благосъстоянието и безопасността на гражданите и всяка грешка, която може да съществува, било процедурна или концептуална, ще окаже влияние върху икономическата сфера на обществото.

Необходимо е да се подчертае, че в рамките на строителството има няколко клона; въпреки това всички те се основават на същите науки: математика , физика и химия и работа с материали с подобен състав, но в различни пропорции, като се има предвид вида на специалността.

Клоновете, включени в гражданското строителство, са: Инженеринг на околната среда (контролира замърсяването и работи за подобряване на условията на околната среда ), Строителство (проучва и управлява начина, по който трябва да бъдат изпълнени програмите за физическо изпълнение на строителните работи) Структурни (изгражда и поддържа сгради като мостове или трансмисионни конструкции); водния цикъл в обществото), хидравлика (тя отговаря за всичко, свързано с водните ресурси), пътища и транспорт (включва средствата за комуникация и мобилизация в обществото , както хората, така и стоките).

border=0

Търсете друго определение