Определение за послание

От латинската мисия , спрежение на глагола mittere ( "да изпрати" ), послание е писмото или хартията, която се изпраща на някого. Посланието е писмено съобщение, което изпращачът (изпращачът) изпраща до получателя (получателя).

Misiva

Например: "Току-що получих послание от моите италиански братовчеди" , "Младият мъж се изчерви и по молба на принцесата той призна, че никога не е писал любовно писмо" , "Писмата, обменени от двамата дипломати, спасиха свят на нова война . "

Обикновено съобщението се изпраща вътре в плик . На лицевата страна на плика се посочват името и адреса на получателя, а името и адресът на подателя трябва да се появят на гърба. Тези данни позволяват на пощенската служба да предаде писмото на получателя, а последният знае кой е изпращачът.

Посланията могат да имат различни характеристики в зависимост от разстоянието между подателя и приемника. По този начин е възможно да се направи разграничение между семейни послания (предназначени за член на семейството ), неформални съобщения (адресирани до приятели, с разговорен език) и официални послания (с формулите на учтивостта и език, който отбелязва разстояние между подателя и подателя). получател). Неформалната мисия обикновено съдържа разговорен език, по-типичен за разговор, а не документ, докато официалният обикновено съдържа поздрави от учтивост и посочва заглавия като "Доктор" или "Сър", в допълнение към изрази като "който се абонира - Или „чакам отговор“.

Писмената комуникация е особено очарователна от социологическа гледна точка, тъй като тя отваря врати за много възможности, които не са подходящи за речта. На първо място, писането на писмо ни позволява да мислим внимателно за нашите думи, преди да ги сложим на хартия, или да ги коригираме по време на четене на ревизия.

Но това не означава, че писмото не може да съдържа спонтанни изказвания за чувства, особено като се има предвид, че корекцията е незадължителна стъпка и по-подходяща за формалната среда.

Въпреки разликата в ритъма и спонтанността, която може да съществува между устната и писмената комуникация, писмото може да съдържа много интимна информация за това кой го пише, признания, че не е в състояние да направи лично пред своя получател, и това тя го превръща в много специфична среда, която често предлага възможността за изразяване на чувства и усещания, които отдавна са в най-дълбоката част на нашето същество.

Въпреки че буквите обикновено са частни за повечето хора, има епистоларни обмени, добре познати по целия свят, които се проведоха в миналото от някои от великите литературни и музикални фигури , между други области, в автентични културни наследства, които са обогатили техните творби и разследвания, разкривайки идеи и теории, които или защото са умрели твърде млади, или защото не ги считат за толкова важни, биха били погребани в забрава, ако не са били публикувани.

Понастоящем традиционните (печатни) съобщения не се използват с предимствата, предлагани чрез електронна поща или електронна поща . Последното ни дава възможност да общуваме незабавно, което е много положително както за деловите, така и за личните взаимоотношения, но това повишаване на ефективността я поставя твърде близо до устната комуникация, поради което е загубила популярност до засенчени от чат и видеоконферентна връзка.

Като се има предвид непосредственото естество на електронната поща, тя обикновено не притежава нивото на посвещение и преглед, съответстващо на писмото. От друга страна, особено когато обменът е между хора от различни части на света, той не спира да предлага възможността за емоционално отваряне, както се случи преди десетилетия.

border=0

Търсете друго определение