border=0

Definitie van institutioneel project

De notie van een project wordt gebruikt om te verwijzen naar de planning van een werk of te ontwikkelen werk . Dit kunnen gedachten zijn die mondeling communiceren of een document dat ideeën weerspiegelt en organiseert.

Institutioneel is ondertussen dat gekoppeld aan een instelling . Dit is de naam van de entiteiten die activiteiten van algemeen be>

Een institutioneel project is in dit kader een doel of een initiatief dat een organisatie van plan is uit te voeren of al uitvoert. Meestal is het een collectieve onderneming met bijdragen van meerdere personen.

Institutionele projecten komen veel voor in het educatieve veld . Leraren op scholen en universiteiten bedenken vaak institutionele projecten zodat hun studenten stage kunnen lopen, kennis kunnen opdoen en kunnen communiceren met de gemeenschap .

Neem het geval van een onderwijsinstelling die een radio heeft als onderdeel van een institutioneel project . Het station wordt geleid door de professoren, maar met programma's uitgevoerd door de studenten. In dit kader moeten jongeren onderzoek doen naar verschillende onderwerpen en daarover rapporteren. Dankzij dit institutionele project leren kinderen over verschillende kwesties, verwerven ze communicatieve vaardigheden en integreren ze in de samenleving door hun standpunten en perspectieven te verspreiden.

Een museum daarentegen kan een institutioneel project hebben om de buren te benaderen . Zo organiseert hij rondreizende tentoonstellingen in zijn buurt om zijn verzameling te verspreiden en promoot hij gratis rondleidingen zodat niemand achterblijft zonder de site te kennen.

referenties

Auteur: Julián Pérez Porto. Gepubliceerd: 2019.
boombeachhacks.org: Definitie van institutioneel project (/proyecto-institucional/)

Zoek een andere definitie